†|†  print

Risk of systemic effects after dermal exposure for workers : Part C: N-methylpyrrolidone as case study
[†Risico's op systemische effecten na huidblootstelling : Deel C: N-methylpyrrolidon als voorbeeld casus†]

Jongeneel W.P.

24 p in English ††2012

RIVM briefrapport 320002002
download pdf (629Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
A newly developed methodology was found to be applicable to perform a health risk assessment. This methodology estimates the risk of systemic effects after occupational dermal exposure to chemical substances.

N-methylpyrrolidone (NMP), as constituent in paint removing agents, was chosen to evaluate the proposed methodology. The applied methodology requires information on the physico-chemical and toxicological characteristics of NMP. Three different levels of information availability (worker, branch organization and professionals) were identified and for each level the methodology was applied.

Using NMP as example, the methodology can be applied without problems if sufficient information sources are available. When only the (extended) Safety Data Sheet ((e)SDS) is available, information is too limited to be of use in the proposed methodology.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit dit rapport blijkt dat een nieuw ontwikkelde werkwijze toepasbaar is om een gezondheidskundige risico beoordeling uit te voeren. Deze werkwijze schat het risico in van systemische gezondheidseffecten voor werknemers als gevolg van huidblootstelling aan chemische stoffen.

N-methylpyrrolidon (NMP), als ingrediŽnt in verf afbijtmiddelen, is gekozen om de ontwikkelde werkwijze te testen. Hiervoor is informatie nodig over de fysischchemische en toxicologische eigenschappen van NMP. De beschikbaarheid van informatiebronnen kan in drie verschillende niveaus worden ingedeeld (werknemer, branche organisatie en professionals). Voor elk informatieniveau is de werkwijze toegepast.

Met NMP als voorbeeld, kan de werkwijze zonder problemen toegepast worden wanneer er voldoende informatiebronnen beschikbaar zijn. In het geval dat er alleen toegang is tot het veiligheidsinformatieblad (VSB), is de beschikbare informatie te beperkt om tot een bruikbare risicoschatting te komen met de voorgestelde werkwijze.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-05-04 )