|   print

Non-food products: How to assess children's exposure?
[ Consumentenproducten: blootstellingschatting van kinderen ]
 
van Engelen JGM, Prud'Homme de Lodder LCH

64 p in English   2004

RIVM Rapport 320005001
download pdf (179Kb)  
This report is revised in 2007: 320005005 revised version with Appendix 3  

Toon Nederlands

English Abstract
Guidance for child specific exposure assessment of non-food products The risk assessment of children can be substantially improved by refining the exposure assessment. Children's exposure to chemical compounds will differ according to behaviour, physiological function or exposure pattern during the use of chemical products. An exposure assessment specifically designed for children is therefore necessary. This report provides guidance for the exposure assessment of consumer products ("non-food"). Different exposure aspects of child-specific activities at different ages (0 to18 years) are outlined here. Furthermore, the report illustrates how children can be exposed to all the different product types within a specific group of chemicals, the biocides. In addition, the report provides information on how the models from the RIVM's ConsExpo 4.0 software package can be used to calculate exposure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Handreiking voor kinderspecifieke blootstellingschatting voor consumentenproducten. De risicoschatting voor kinderen kan aanzienlijk worden verbeterd door blootstellingscenario's specifiek voor kinderen op te stellen. Kinderen vertonen een ander gedragspatroon, zijn fysiologisch gezien verschillend van volwassen en worden tijdens gebruik van consumentenproducten op een andere wijze blootgesteld. Het huidige rapport biedt een handreiking voor het opstellen van kinderspecifieke scenario's voor de blootstelling aan consumentenproducten (voeding uitgezonderd). Het geeft een overzicht van een aantal kinderspecifieke activiteiten voor kinderen in verschillende leeftijdscategoriekn (0-18 jaar). Daarnaast wordt ingegaan op de blootstelling aan een diverse groep van chemische stoffen, de biociden. Ook wordt aangegeven welke modellen van het RIVM softwareprogramma ConsExpo 4.0 gebruikt kunnen worden voor de berekening van de blootstelling.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-03-22 )