|   print

Cadmium in de Kempen: een integrale risicobeoordeling
[ Cadmium in the Dutch Kempen area: an integrated risk assessment ]
 
Oomen AG, Janssen PJCM, van Eijkeren JCH, Bakker MI, Baars AJ

105 p in Dutch   2007

RIVM rapport 320007001
download pdf (624Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Exposure to cadmium via air in and around residences in the Dutch Kempen area does not pose an increased risk for public health, as concluded by RIVM on the basis of recent chemical measurements presented in this report. The observed concentrations indicate a practically negligible additional lung cancer risk. Neither does total human exposure (intake through food, soil, house dust and air) in the investigated area lead to an unacceptable risk of kidney damage due to cadmium.
The present investigation was initiated after publication of a Belgian study in which an increased frequency of lung tumours is reported for a population living in close proximity to a former zinc smelter in the Belgian Kempen area. According to the Belgian study this increase was probably due to inhalation of cadmium.
Other metals too were measured in and around residences in the Dutch Kempen area. Total exposures for these also remained below current health limits. Nevertheless, house dust in several residences in the most contaminated area (Budel-Dorplein), and one in a moderately contaminated area (Maarheeze), contained high lead concentrations. This contamination, however, probably came only to a limited degree from the environment. Domestic sources may exist, which for instance was the case for a resident who has soldering as a hobby.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De blootstelling aan cadmium in de lucht in en nabij woningen in de Nederlandse Kempen brengt geen verhoogd risico voor de volksgezondheid met zich mee. Dat concludeert het RIVM op basis van recente metingen. De aangetroffen concentraties veroorzaken een nagenoeg verwaarloosbaar extra risico voor longkanker. De totale hoeveelheid cadmium die mensen in het onderzochte gebied binnenkrijgen via voeding, bodem, huisstof en lucht leidt ook niet tot een onacceptabel risico op nierschade door cadmium.
De aanleiding voor het onderzoek is een Belgische studie, waarin een verhoogde frequentie longtumoren is gerapporteerd voor bewoners in de directe omgeving van een voormalige zinkfabriek in de Belgische Kempen. De Belgische studie schrijft dit toe aan de inhalatie van cadmium.
Het onderliggende onderzoek omvat ook metingen van andere metalen in en nabij woningen in de Nederlandse Kempen. Ook voor deze metalen blijft de totale blootstelling onder de geldende gezondheidslimieten. Wel zijn verhoogde concentraties van lood in huisstof waargenomen in enkele woningen in het meest verontreinigde gebied (Budel-Dorplein) en in een woning in een matig verontreinigd gebied (Maarheeze). Deze verontreiniging is echter waarschijnlijk voor slechts een beperkt deel afkomstig uit het milieu. Mogelijk zijn huiselijke bronnen hiervan de oorzaak, zoals in een geval een bewoner die als hobby soldeert.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-01-29 )