|   print

Probabilistic modeling of dietary intake of substances - The risk management question governs the method
[ Probabilistische berekening van de inname van stoffen via de voeding - De beleidsvraag bepaalt de methode ]
 
Pieters MN, Ossendorp BC, Bakker MI, Slob W

37 p in English   2005

RIVM Rapport 320011001
download pdf (595Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report the discussion on the use of probabilistic modeling in relation to pesticide use in food crops is analyzed. Due to different policy questions the current discussion is complex and considers safety of an MRL as well as probability of a health risk. The question regarding the use of 'consumers only' data versus 'total population' is addressed in the light of the policy questions at stake. We distinguish four domains in the dietary exposure assessment that require a different probabilistic approach, based on the following two distinctions: long-term vs. acute exposure assessment, and frequently vs. incidentally consumed products. With a recently developed model at RIVM probabilistic modeling can now be performed for long-term and acute dietary intake in the case of frequently and incidentally eaten foods. Modeling the intake for more than one food is, at this stage, only possible for assessing long-term dietary intake where zero daily (total) intakes are rare.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Probabilistische modellering voor het berekenen van de inname van bestrijdingsmiddelen via de voeding heeft het voordeel dat onnodig conservatieve schattingen worden voorkomen. De toepassing van probabilistische modellering vereist echter dat verschillende beleidsbeslissingen expliciet moeten worden genomen. Deze betreffen de fractie van de bevolking die beschermd moet worden in de acceptabele fractie van dagen met overschrijding. Dit rapport analyseert de verschillende beleidsvragen die leiden tot een innameberekening uit voedsel. De eerste betreft de veiligheid van elk voedingsmiddel, de tweede het risico van een partij met te hoog residugehalte en de derde beleidsvraag gaat in op het gezondheidsrisico bij werkelijke blootstelling. Innameberekeningen worden bemoeilijkt doordat de informatie die in de Nederlandse Voedselconsumptie Peiling (VCP) beperkt is en bewerkt moet worden voordat deze te gebruiken is. Getoond wordt dat de beleidsvraag bepalend is voor de manier waarop een innameberekening dient te worden uitgevoerd. Het berekenen van de lange-termijn inname van voedingsmiddelen die veel worden gegeten was al langer mogelijk. Met behulp van een recent op het RIVM ontwikkeld model zijn probabilistische innameberekeningen nu ook mogelijk voor voedingsmiddelen die incidenteel worden gegeten. Ook kan de korte-termijn inname (1 dag) worden berekend. Het berekenen van de inname van bestrijdingsmiddelen via meerdere voedingsmiddelen is alleen nog maar mogelijk voor de lange-termijn inname van frequent gegeten voedingsmiddelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-05-02 )