|   print

Guidance for risk assessment of chemicals for children
[ Leidraad voor risicobeoordeling van chemische stoffen voor kinderen ]
 
Wolterink G, van Engelen JGM, van Raaij MTM

30 p in English   2007

RIVM rapport 320012001
download pdf (114Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Every day humans are exposed to chemicals, either from food and/or non-food sources, such as consumer products. In regulatory toxicology, recent attention has focussed on the possible differences between children and adults with respect to susceptibility and exposure to chemicals. The present RIVM report aims at providing guidance on peroforming assessments of risks for children. The report discusses child-specific toxicokinetics, toxicodynamics and exposure, and also addresses the adequacy of, and the data gaps in, the present methods of risk assessment. The intention of such research is to make risk assessors aware of the different aspects that should be taken into consideration when performing assessments of chemicals posing risks for children. A variety of toxicological tests in animals has been developed to assess the adverse health effects of chemicals. However, concern has arisen about whether the current test protocols adequately cover potential effects in the early life stages. In this document guidance, the guidance for risk assessors on the strategy to be used when performing risk assessments for children addresses this concern and stimulates consistency in the assessments. Several issues relevant to the risk management of chemicals are discussed as well, accompanied by a number of recommendations for improvements in performing assessments with respect to risks for children.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een leidraad geschreven voor de risicobeoordeling van chemische stoffen voor kinderen. In een dergelijke risicobeoordeling wordt de mate waarin een kind wordt blootgesteld aan een bepaalde chemische stof gerelateerd aan de mogelijk schadelijke effecten van deze blootstelling. Er bestaat momenteel veel belangstelling voor risicobeoordeling van chemische stoffen voor kinderen. De beoordelingsmethodes zijn echter nog sterk in ontwikkeling. De leidraad biedt handvatten bij het maken van een risico-evaluatie en wijst risicobeoordelaars op de verschillende aspecten die bij een risicobeoordeling van stoffen voor kinderen kunnen worden betrokken, zoals de specifieke blootstelling en de specifieke gevoeligheid van een kind voor de schadelijke effecten van een chemische stof. Dit zal de consistentie in de risicobeoordelingen bevorderen.
Verder worden voorstellen voor verbetering van risicobeoordelingen van stoffen voor kinderen gedaan. Wanneer deze voorstellen worden doorgevoerd zal dit een aantal gevolgen hebben, bijvoorbeeld dat testrichtlijnen moeten worden aangepast. De mogelijke gevolgen van deze voorstellen worden in het rapport bediscussieerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-04-17 )