|   print

Health impact assessment of policy measures for chemicals in non-food consumer products
[ Gezondheidswinst door beleidsmaatregelen voor chemische stoffen in consumentenproducten ]
 
Schuur G, Preller L, ter Burg W, Kroese D, van Engelen J, Bausch-Goldbohm S, van Kranen H, Kramers P, van Raaij M

309 p in English   2008

RIVM rapport 320015001
download pdf (1268Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Policy measures are responsible for the reduction of consumer exposure to chemicals in consumer products. The effectivity of these policy measures in terms of actually reducing human health effects, is however unknown. It is the first time that, for nine chemicals used in consumer products, the impact on human health as a result of policy measures has been quantified. In most cases, the implementation of policy measures indeed can reasonably be expected to lead to a smaller population having fewer adverse health effects. This conclusion was based on a cooperative study of RIVM and TNO Quality of Life, under the authority of the Ministry of Health, Welfare and Sports.
The human health gain was expressed in terms of the 'Disability Adjusted Life Years' (DALY). The number of DALYs is determined by the sum of the number of years of life lost and the number of years living with disability for the population of interest.
The study also showed that adequate prediction of the health effects in the population is quite difficult, even though extensive knowledge and experience in the field of chemical risk assessment is available. Some observed adverse health effects in laboratory animals, which are highly suitable for the use in risk assessment and limit setting, cannot be directly translated to an 'illness' in humans. Moreover, the time of onset of the 'illness' is hard to define. . Therefore, it is advised to policy makers to use health impact assessments only for priority setting amongst policy measures; making the distinction between policy measures that contribute very little or very much to health impacts. In addition, it is advised to consider other aspects next to the use of DALYs. For instance, providing information on the reduction of exposure, the frequency of health effects, and perception of the risk by consumers is considered very important.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Beleidsmaatregelen op chemische stoffen in consumentenproducten leiden tot minder blootstelling aan deze stoffen bij mensen. Maar in hoeverre zijn deze maatregelen effectief om gezondheidseffecten te verminderen? Voor het eerst is van negen stoffen in consumentenproducten berekend hoe groot de gevolgen zijn voor de gezondheid. Inderdaad mag voor de meeste van deze stoffen worden verwacht dat minder Nederlanders negatieve gezondheidseffecten zullen ondervinden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM en TNO Kwaliteit van Leven, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
De gezondheidswinst is uitgedrukt in 'Disability Adjusted Life Years' (DALY's). Het aantal DALY's is het aantal gezonde levensjaren dat een bevolking verliest als gevolg van ziekte of vroegtijdig overlijden.
Het onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat het niet zonder meer mogelijk is gezondheidseffecten voor de bevolking te berekenen, ondanks uitgebreide kennis en ervaring met de risicobeoordeling van stoffen. Bepaalde schadelijke effecten die in proefdieren zijn waargenomen, zijn zeer geschikt voor risicobeoordeling en normstelling, maar zijn niet direct te vertalen naar 'ziekte' bij mensen. Ook het tijdstip waarop een 'ziekte' zich manifesteert is moeilijk vast te stellen. Soortgelijke berekeningen zouden vooral gebruikt moeten worden om prioriteiten bij maatregelen te stellen: onderscheid wordt gemaakt tussen beleidsmaatregelen die erg weinig en die veel gezondheidswinst opleveren. Behalve DALY's zijn andere aspecten van belang voor het beleid, zoals de afname van de blootstelling aan de stof, het aantal betrokken consumenten, maatschappelijke consequenties en de perceptie van het risico bij de consument.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO Kwaliteit van Leven
( 2009-01-08 )