|   print

Observations on the methodology for quantitative risk assessment of dermal allergens
[ Opmerkingen bij de methodologie voor een kwantitatieve risicobeoordeling van dermale allergenen ]
 
ter Burg W, Wijnhoven SWP, Schuur AG

57 p in English   2010

RIVM rapport 320015003
download pdf (1146Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
People can have allergic reactions when sensitised by a chemical substance, meaning that they have dermal complaints after the next contact with the substance. Presently, the threshold of this effect can be determined using a quantitative method. According to RIVM, it is important to implement this method for determining the risk on allergic reactions while using (fragrant) substances. A transparent guidance is required in order to be able to assess this risk. This conclusion is based on the literature review by RIVM, performed on request of the Ministry of Health, Welfare, and Sports. The observations are illustrated with a risk assessment of the fragrance citral, which is found in consumer products such as cosmetics, cleaning agents, and air fresheners.
The quantitative method proposed by the International Fragrance Organization /Research Institute for Fragrance Materials (IRFRA/RIFM) in the basis is satisfactory. Some adaptations are considered to be necessary. The most important issue to be included in the QRA is the fact that people are often exposed to more than one source of allergens (aggregated exposure). An example is the use of several cosmetic products or cleaning agents.The total risk could be underestimated, when the risk is determined per product. The case study with citral underlines the findings from literature. To estimate the exposure of a substance from multiple sources, criteria are needed to determine the relevancy for skin allergy. Relevant parameters for further investigation are the exposed location on the body, and also the duration and repetition of exposure.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Mensen kunnen allergische reacties krijgen als zij door een stof worden 'gesensibiliseerd', wat betekent dat ze na een volgend contact huidklachten krijgen. De drempelwaarde voor dit effect kan tegenwoordig met behulp van een kwantitatieve methode worden bepaald. Volgens het RIVM is het nu zaak deze methode te implementeren om risico's op allergische reacties bij het gebruik van (geur)stoffen te bepalen. Om deze risico's vast te kunnen stellen is wel een heldere handleiding nodig. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM, dat in opdracht van VWS is uitgevoerd. Het onderzoek is geillustreerd met een risicobeoordeling van de geurstof citral, die in producten als cosmetica, schoonmaakmiddelen en luchtverfrissers zit.
Gebleken is dat de kwantitatieve methode die door de International Fragrance Organization/ Research Institute for Fragrance Materials (IFRA/RIFM) is ontwikkeld, in de basis voldoet. Wel zijn enkele aanpassingen nodig. De belangrijkste daarvan is dat bij het vaststellen van risico's meegenomen moet worden dat mensen vaak niet aan één maar aan meerdere bronnen van allergenen worden blootgesteld (geaggregeerde blootstelling). Een voorbeeld is het gebruik van meerdere cosmeticaproducten of schoonmaakmiddelen. Wanneer het risico per product wordt bepaald, zou het totale risico kunnen worden onderschat. De casestudy naar citral onderstreepte de bevindingen hierover uit de literatuur. Om de blootstelling van een stof uit meerdere bronnen te kunnen schatten, zijn nog wel criteria nodig die relevant zijn voor huidallergie. Denk hierbij aan de plek op het lichaam die aan een stof staat blootgesteld, evenals de duur en herhaling van de blootstelling.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-11-19 )