|   print

The use of advanced risk assessment methods in answering various types of risk management questions - Why, when, and at what costs?
[ Het gebruik van geavanceerde risicoschattingsmethoden bij verschillende type beleidsvragen - Waarom, wanneer en tegen welke kosten? ]
 
Slob W

33 p in English   2006

RIVM rapport 320016001
download pdf (228Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The risks of exposure to chemicals should be assessed more often by using new, more advanced methods. The use of these methods would lead to more realistic risk assessments which would facilitate the responsible risk manager in targeting his attention (and budget) to those situations where health effects are likely to occur. In a study of RIVM five types of risk management questions are approached with the classical methods as well with the Benchmark dose approach and probabilistic risk assessment. The more advanced methods aim to take the associated uncertainties into account in a more realistic and consistent way.
It is concluded that the advanced methods are required when human exposure is higher than or close to the exposure limit (derived by the classical methods), while they are recommended when this distance is less than several orders of magnitude. The costs of applying these advanced methods (in terms of time needed for computer calculations) are limited, if suitable software and appropriate expertise is available.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er wordt nog onvoldoende gebruikgemaakt van nieuwe en geavanceerde methoden om blootstellingsrisico's van stoffen te bepalen. Dit terwijl het gebruik van geavanceerde methoden leidt tot meer realistische risicoschattingen. Hierdoor kan de verantwoordelijke riskmanager zijn aandacht (en budget) beter richten op die gevallen waar werkelijk sprake is van potentiele gezondheidseffecten. In een onderzoek van het RIVM zijn vijf risk management vragen zowel met klassieke methoden als met geavanceerde methoden behandeld. De geavanceerde methoden zijn de Benchmark dosisbenadering en de Probabilistische risicoschatting. De geavanceerde methoden houden op een meer realistische en consistente wijze rekening met onzekerheden. Aanbevolen wordt om deze methoden in ieder geval toe te passen als de blootstelling aan een stof in de buurt ligt of hoger is dan de norm. Maar ook bij lagere blootstelling wordt toepassing van deze methoden aangeraden. De hieraan verbonden kosten zijn beperkt, indien geschikte software en de juiste expertise beschikbaar zijn.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-12-31 )