|   print

Polybrominated diphenyl ethers: occurrence in Dutch duplicate diets and comparison with exposure from European house dust
[ Blootstelling aan polygebromeerde difenylethers uit Nederlandse duplicaat voedingen en uit Europese huisstof ]
 
Zeilmaker MJ, Bokkers BGH, Noorlander CW, te Biesebeek JD, Jekel AA, Schothorst RC

51 p in English   2008

RIVM rapport 320100003
download pdf (202Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Flame retardants, like polybrominated diphenyl ethers (PBDEs), are applied to consumer products and have entered the human food chain via the environment. At the moment the exposure to PBDE-99 from food is around its maximum allowed human intake level. This indicates that adverse effects on public health may be expected when the level of this compound in food would increase. In this respect monitoring results have revealed that the level of PBDE-99 in food has somewhat increased in the last 3 decades. For this reason the monitoring of PBDEs in food remains necessary.
The presence of PBDEs has been investigated in food items which are consumed by individuals over 24 hours ('24-hour duplicate diets'). In the Netherlands, 24-hour duplicate diets have been collected in 1978, 1984, 1994 and 2004.
Three PBDEs have been found in the duplicate diets: PBDE-47, PBDE-99 and PBDE-209. In the mentioned period the food levels of PBDE-47 have remained constant. However, food levels of PBDE-99 just showed a consistent, increasing pattern from 1978 to 1994, which seems to level off after 1994.
Taking additional exposure to PBDEs from house dust and bioaccumulation into account a maximum allowed human intake level for PBDE-99 has been estimated by the RIVM. The exposure to PBDE-99 from food is around this maximum intake level. Maximum allowed intake levels for other PBDEs still need to be determined. We therefore recommend performing additional studies on exposure assessment and the estimation of maximum allowed intake levels of other PBDEs.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Vlamvertragers als polygebromeerde difenylethers (PBDE's) hebben zich vanuit consumenten producten in het milieu verspreid. Van daaruit zijn zij in de voedselketen terechtgekomen. Op dit moment ligt de blootstelling aan PBDE-99 rond de maximaal toelaatbare inname voor deze verbinding. Er kan dus een gezondheidsrisico ontstaan wanneer het gehalte van PBDE-99 in voeding toe zou nemen. Monitoring onderzoek heeft aangegeven dat het gehalte van PBDE-99 in de laatste 30 jaar enigszins is toegenomen. Onderzoek naar PBDE's in voeding blijft daarom nodig.
In dit onderzoek is al het voedsel dat iemand in 24 uur consumeert ('24-uurs duplicaat dieet') onderzocht op de aanwezigheid van PBDE's. In Nederland zijn gegevens over deze voedingsmonsters verzameld in 1978, 1984, 1994 en 2004.
In de monsters zijn drie PBDE's aangetoond: PBDE-47, PBDE-99 en PBDE-209. In de onderzochte jaren is de hoeveelheid PBDE-47 in de dikten onveranderd gebleven. PBDE-99 laat een consistente toename zien van 1978 tot 1994, waarna het gehalte zich lijkt te stabiliseren.
Rekening houdend met blootstelling van PBDEs uit huisstof en bioaccumulerend vermogen is door het RIVM een maximaal dagelijkse toelaatbare humane inname voor PBDE-99 berekend. De blootstelling aan PBDE-99 via voeding blijkt rond deze maximaal toelaatbare inname te liggen. Wat het risico is voor andere PBDE's moet nog onderzocht worden. Aanbevolen wordt daarom om het blootstellingonderzoek te vervolgen en ook maximaal toelaatbare innamen voor andere PBDE's te berekenen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-04-02 )