|   print

Probabilistische berekening van inname van stoffen via incidenteel geconsumeerde voedingsproducten. Aanvulling op het draaiboek voor modellering van inname van stoffen via voeding
[ Probabilistic calculation of intake of substances via incidentally consumed food products. Supplement to the handbook for modelling of intake of substances via food ]
 
Slob W, Bakker MI

32 p in Dutch   2004

RIVM rapport 320103003
download pdf (532Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report a model is developed to estimate the intake of substances occurring in foods that are consumed incidentally (e.g. pesticides on certain types of fruit). To date, only the intake of the substances that are part of our basal diet, such as dioxins in animal fat, could be estimated. This is carried out by combining food consumption survey data with concentrations of the substances in different food products. The resulting data may be analysed by a statistical model (STEM) to achieve a distribution of long-term intakes in the population. However, this model does not apply when the food products containing the substance are not consumed every day (resulting in 'zero' intakes). The new model takes into account that the consumption frequency of individual food products may vary between individuals. The amounts consumed on a single (consumption) day may vary between individuals as well. Combining the estimated distribution of consumption frequency with that of consumption amount results in a statistical model that may be used for comparing the intake in the population with certain (chronic or acute) limit values.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt een model beschreven om de inname van stoffen te schatten die voorkomen in voedselproducten die incidenteel worden gegeten (bijvoorbeeld pesticiden op bepaalde soorten fruit). Tot op heden kon alleen de inname worden geschat van stoffen die in ons basale voedingspakket aanwezig zijn (bijvoorbeeld dioxines in dierlijk vet). Dit gebeurt door gegevens van een voedselconsumptiepeiling te combineren met concentraties van de stoffen in de voedselproducten. De uitkomsten van deze berekening worden geanalyseerd met een statistisch model waarmee een verdeling van de lange-termijn innames in de bevolking wordt verkregen. Dit model kan echter niet worden gebruikt als veel individuen een inname van 'nul' hebben, omdat deze mensen de relevante voedselproducten niet hebben gegeten tijdens de peiling. Het nieuwe model houdt er rekening mee dat de consumptiefrequentie van individuele voedselproducten alsmede de geconsumeerde hoeveelheid per dag kan varieren tussen individuen. Door de geschatte verdeling van de consumptiefrequentie te combineren met de verdeling van de consumptiehoeveelheid in een statistisch model kan de inname in de bevolking vergeleken worden met bepaalde (chronische of acute) limietwaarden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-02-04 )