|   print

Cosmetics Fact Sheet. To assess the risks for the consumer. Updated version for ConsExpo 4
[ Factsheet Cosmetica. T.b.v. de schatting van de risico's voor de consument. Ge-update versie voor ConsExpo 4 ]
 
Bremmer HJ, Prud'Homme de Lodder LCH, van Engelen JGM

77 p in English   2006

RIVM rapport 320104001
download pdf (330Kb)  
This report is an update of RIVM report 612810013  

Toon Nederlands

English Abstract
Exposure to compounds in consumer products can be assessed using the computer program ConsExpo (Consumer Exposure). Given the huge number of consumer products, it is not possible to calculate the exposure for each separate product, so a limited number of groups containing similar products are defined. The information for each group of products is described in a fact sheet. Paint, cosmetics, children's toys and cleaning products are examples fact sheets, which have been published already.
This fact sheet covers the use of cosmetics by consumers. In the fact sheet 35 product categories are described, including shampoo, make-up, lipstick, deodorant and toothpaste. To assess exposure of compounds in the cosmetics default values for all 35 product categories have been determined.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor de conversie van het computerprogramma ConsExpo 3.0 naar 4.0 is de factsheet cosmetica aangepast en herzien en nu ook in het Engels beschikbaar.
ConsExpo 4.0 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingsroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele product typen en voor een groot aantal blootstellingsscenarios worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'.
In dit rapport, Factsheet Cosmetica, is de meest recente informatie bijeengebracht om de blootstelling aan stoffen uit cosmetica te berekenen. De verschillende typen cosmetica zijn verdeeld in 35 categorieen, bijvoorbeeld shampoo, make-up, lippenstift, tandpasta en deodorant. Voor iedere categorie wordt de samenstelling en gebruik van producten uit die categorie beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welk model of modellen van ConsExpo het meest geschikt is om de blootstelling uit te rekenen en worden voor alle gegevens die nodig zijn voor de berekening standaardwaarden ingevuld. Naast deze factsheet cosmetica zijn er ook factsheets voor ongediertebestrijdingsmiddelen, verf, reinigingsmiddelen en desinfectantia.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-08-08 )