|   print

The ConsExpo spray model - Modelling and experimental validation of the inhalation exposure of consumers to aerosols from spray cans and trigger sprays
[ Het spuitmodel in ConsExpo ]
 
Delmaar JE, Bremmer HJ

68 p in English   2009

RIVM rapport 320104005
download pdf (753Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has commissioned research on the exposure characteristics of propellant sprays and trigger sprays. The results have been used to improve the ConsExpo spray model. This model calculates the human exposure that arises following the use of propellant sprays and trigger sprays. ConsExpo is a computer program that is used internationally to assess the exposure of consumers to substances in consumer products. The program includes several models that simulate the exposure and uptake of substances through the skin, mouth and by inhalation.
The validation of models based on experimental research is essential to improve the reliability of the exposure assessment. To validate the spray model, RIVM commissioned the research institute TNO to conduct experiments on sprays. The research was funded by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (VWA).
Several characteristics of spray products determine the level of exposure. The most important of these are the mass generation rate of the emitted product, and the size of the generated particles. In the research, these characteristics were determined for 23 spray cans and trigger sprays. Subsequently, the exposure of 9 of these products was simulated during use. To this end, the sprays were used in a sealed room, and over a certain period of time the air concentrations and particle sizes were monitored at different positions in the room.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft onderzoek laten uitvoeren waarmee het ConsExpo-spuitmodel is verbeterd. Dit model berekent in welke mate de mens blootstaat aan deeltjes na gebruik van spuitbussen en pompverstuivers. ConsExpo is een internationaal gebruikt computerprogramma waarmee de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten kan worden geschat. Het programma bevat meerdere modellen die de blootstelling en de opname van stoffen via de huid, de mond en via inhalatie beschrijven.
Validatie van modellen met behulp van meetgegevens is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de blootstellingsschatting te verbeteren. Voor de validatie van het spuitmodel heeft het RIVM experimenten aan spuitbussen laten uitvoeren door TNO. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).
Meerdere eigenschappen van spuitproducten bepalen de mate van blootstelling. De belangrijkste zijn de hoeveelheid materiaal die per tijdseenheid wordt uitgestoten en de grootte van de deeltjes die hierbij vrijkomen. In het onderzoek zijn deze karakteristieken voor 23 spuitbussen en pompverstuivers bepaald. Vervolgens is de blootstelling aan 9 producten tijdens gebruik gesimuleerd. Hiervoor is in een afgesloten kamer met deze spuitbussen en pompverstuivers gespoten. Vervolgens zijn gedurende een bepaalde tijd op verschillende plaatsen in de ruimte de hoeveelheid en de grootte van de aanwezige deeltjes gemeten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-01-14 )