†|†  print

Emission of chemical substances from solid matrices : A method for consumer exposure assessment
[†Emissie van chemische stoffen uit vaste materialen : Een methode voor blootstellingschatting uit consumentenproducten†]

Delmaar JE

71 p in English ††2010

RIVM rapport 320104011
download pdf (2084Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
On request of the Food and Consumer Product Safety Authority RIVM has developed a method for assessing the human exposure to chemical substances emitted from solid products. This method is specifically intended for use in human exposure assessments of biocides emitted from treated articles. It can, however, be applied more broadly.
Data on model parameters, such as the coefficient of diffusion, the material air partition coefficient and the mass transfer rate, have to be available for the model to be applicable for practical exposure assessments. Data on model parameters is in many situations not available. The report presents data from literature. In cases in which representative data are not provided, default values and methods are suggested that can be used in exposure assessments. It should be noted that these default values will inevitably be of limited accuracy.
Next to application in risk assessment for substances and biocides, the model can be used to evaluate current exposure assessment methods, such as used in REACH. It can also be used to develop alternative methods to make quick evaluations of risks, such as need in REACH. The model has been implemented in a computer program that is freely available to the general public (at www.consexpo.nl). To enhance the applicability of the method, the database on model parameters should be extended, preferably with measurement data on frequently occurring substances and materials.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft in opdracht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) een model ontwikkeld en beschreven waarmee de blootstellingschatting voor stoffen die uit vaste materialen vrijkomen, wordt verbeterd. Een dergelijke methode ontbreekt momenteel voor de blootstellingschatting van stoffen uit consumentenproducten. Het voorgestelde model beoogt vooral de blootstellingschatting voor biociden uit producten die met dergelijke ongediertebestrijdingsmiddelen zijn behandeld ('treated articles') te verbeteren, maar kan veel algemener worden toegepast.
Om het model te kunnen gebruiken, zijn gegevens over parameters nodig, zoals de snelheid waarmee de stof zich in het materiaal verplaatst (diffusiecoefficient), de vluchtigheid van de stof uit het materiaal (materiaal lucht partitiecoefficient) en hoe snel het van het oppervlak van het materiaal de lucht in wordt getransporteerd (massatransfercoefficiŽnt). Voor deze parameters zijn in de literatuur waarden verzameld. Voor de gevallen waarin gegevens ontbreken, worden methoden voorgesteld om ze te schatten. Van deze methoden is de nauwkeurigheid overigens beperkt. Naast deze gegevens over parameters is een belangrijke voorwaarde voor bruikbaarheid van het model dat de beginconcentratie van de stof in de matrix bekend is.
Behalve voor toepassing in de risicobeoordeling voor stoffen en biociden kan het model ook worden gebruikt om gangbare methoden voor blootstellingschattingen, die bijvoorbeeld voor REACH worden gebruikt, te evalueren. Daarnaast kan het worden gebruikt om alternatieve methoden te ontwikkelen waarmee snelle inschattingen kunnen worden gemaakt, zoals die bijvoorbeeld nodig zijn voor REACH.
Het model is geimplementeerd in een computerprogramma dat openbaar beschikbaar is (via www.consexpo.nl). Om de bruikbaarheid van de ontwikkelde methode te vergroten, wordt aanbevolen om de database met modelparametergegevens uit te breiden met gegevens over veelvoorkomende stoffen en producten.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-04-01 )