|   print

Consumer exposure information : Overview for incorporation on ConsExpo website
[ Consumenten blootstellingsinformatie : Overzicht voor plaatsing op de ConsExpo website ]
 
Wijnhoven SWP, te Biesebeek JD, ter Burg W

30 p in English   2011

RIVM letter report 320104013
download pdf (372Kb)  
Alleen digitaal verschenen  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM has made a publicly available overview of consumer exposure information to chemical substances. This information is subsequently distributed via the renewed RIVM website, both in Dutch and English. In addition, the overview is presented in the current report. In this way, the information is provided in a structured way; there was no such overview until now.

To assess the risk of a chemical ingredient of a consumer product, information is needed on consumer exposure during the use of the product. Relevant information is for instance: Which chemical substances are present in a consumer product; Are the substances released from the product during use; but also How often is a consumer using the product; When and how much is he using it? Various research groups worldwide generate consumer exposure information and publish this information via literature and websites.

Under Consumer Exposure there is particular attention for the following subthemes: Main commissioning bodies, International legislative frameworks, Consumer exposure models, Exposure scenarios and Exposure factors, Product related information, Substance related information, Aggregate exposure, Children's exposure and Nano.

Within the Consumer Exposure information there is specific attention for the software model ConsExpo, the widespread used consumer exposure estimation model that has been developed by RIVM. The webpage on ConsExpo is subdivided in the sub-themes: Spray model, Emission tool and Factsheets. The current references and related links for these themes are given.

http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/Consumentenblootstelling_chemisc he_stoffen http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/Consumer_exposure_to_chemical_substances
http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/ConsExpo
http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van de blootstellingsinformatie van consumenten aan chemische stoffen die publiekelijk beschikbaar is. Deze informatie is vervolgens via de vernieuwde RIVM-website verspreid, zowel in het Nederlands als in het Engels. Daarnaast is het overzicht in onderliggend rapport weergegeven. Op deze manier wordt de informatie gestructureerd ontsloten; tot voor kort ontbrak een dergelijk overzicht.

Om het risico van een chemische stof in een consumentenproduct goed te kunnen beoordelen is informatie nodig over de mate waarin de consument eraan blootstaat als hij het product gebruikt. Relevant informatie is onder meer: welke chemische stoffen zitten er in een product, komen ze uit het product bij gebruik, maar ook hoe vaak gebruikt een consument een product, wanneer en hoeveel gebruikt hij ervan? Verschillende onderzoeksgroepen wereldwijd werken aan dit onderwerp en stellen hun informatie via de literatuur of via websites beschikbaar.

Onder consumentenblootstelling is op de website aandacht voor de volgende onderwerpen: Belangrijkste opdrachtgevers, Internationale regelgevende kaders, Consumenten blootstellingsmodellen, Blootstellingsscenario's en blootstellingsfactoren, Productgerelateerde informatie, Stof-gerelateerde informatie, Geaggregeerde blootstelling, Blootstelling bij kinderen en Nano.

Binnen de informatie over consumentenblootstelling is er aandacht voor het model ConsExpo dat het RIVM heeft ontwikkeld. Met dit veelgebruikte model kan worden berekend hoe groot de blootstelling aan een stof in een product is. De webpagina over ConsExpo is onderverdeeld in drie subthema's: Spray model, Emissie tool en Factsheets. Alle relevante referenties en weblinks van dit moment worden gegeven.

http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/Consumentenblootstelling_chemisc he_stoffen
http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/Consumer_exposure_to_chemical_substances
http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/C/ConsExpo
http://rivm.nl/en/Topics/Topics/C/ConsExpo

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-06-12 )