|   print

Gezondheidsclaims voor kruidenpreparaten op basis van Ginkgo biloba
[ Health claims for herbal preparations with Ginkgo biloba ]
 
Pelgrom SMGJ, Fransen HP, Rompelberg CJM, de Rooij EK, Pronk MEJ, Baars AJ, de Kaste D, Verhagen H

93 p in Dutch   2007

RIVM rapport 320106001
download pdf (471Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Evidence is lacking for three health claims of herbal products with Ginkgo biloba. Besides, analysis of 29 Ginkgo products showed that most of these products did not comply with the declaration on the label. Furtermore, safety can not be guaranteed at the recommended daily dose.
This was observed in a study performed by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). Manufacturers claim that Ginkgo biloba products can improve bloodcirculation and memory, and can diminish symptoms of old age. The RIVM tested the scientific-based substantiation of these health claims against new European criteria. From this it can be concluded that insufficient evidence for these health claims was provided in the available studies. This was mainly because lack of data from studies with healthy volunteers and unclarity about content levels.
In the evaluated studies only results with the standardized Ginkgo biloba extract was described. Most analyzed products, however, did not contain the standardized extract. Moreover, in most preparations the content of active substances was not in conformity with the label declaration.
Since toxicity data of Ginkgo biloba are very limited, a safety limit could not be established. In case studies, bleedings are reported at the recommended daily dose for not-specified Ginkgo biloba preparations. The use of not-standardized Ginkgo biloba extract can pose a risk, since it cannot be excluded that such preparations contain subtances with e.g. genotoxic and carcinogenic properties.
The administered multidisciplinary approach as described in the present report gains a good insight into the several aspects that are significant for the evaluation of substantiated health claims for herbal substances.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er is onvoldoende bewijs voor drie geclaimde gezondheidseffecten bij het gebruik van kruidenpreparaten op basis van de Japanse notenboom Ginkgo biloba. Ook toont een analyse van 29 Ginkgo-preparaten aan dat het merendeel niet bevat wat op het etiket vermeld staat. Daarnaast kan bij de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid de veiligheid niet worden gegarandeerd.
Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Fabrikanten claimen dat Ginkgo biloba-preparaten bloedcirculatie en geheugenfunctie verbeteren en ouderdomsverschijnselen verminderen. Het RIVM heeft de wetenschappelijke onderbouwing van deze gezondheidsclaims getoetst aan nieuwe Europese criteria. Hieruit volgt dat de beschikbare studies onvoldoende bewijs leveren voor deze gezondheidseffecten. Dit komt vooral door een gebrek aan gegevens uit studies met gezonde proefpersonen.
De geevalueerde studies beschrijven alleen resultaten met het gestandaardiseerde Ginkgo biloba-extract. De meeste van de geanalyseerde preparaten bevatten echter niet het gestandaardiseerde extract. Ook kwamen in veel van de gevallen de gemeten gehalten aan actieve bestanddelen niet overeen met de hoeveelheden die op het etiket staan.
Daarnaast zijn er heel weinig gegevens beschikbaar over de giftigheid. Hierdoor is het niet mogelijk om een veilige grens af te leiden. Voor niet nader beschreven Ginkgo-preparaten wordt bij inname van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid in sommige gevallen melding gemaakt van bloedingen. Het gebruik van niet-gestandaardiseerd Ginkgo-extract kan dus risicovol zijn: het is niet uit te sluiten dat zulke preparaten stoffen bevatten die onder andere kanker kunnen veroorzaken.
De gekozen multidisciplinaire aanpak beschreven in dit rapport geeft inzicht in diverse aspecten die van belang zijn bij de beoordeling van de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen, waaronder kruidenpreparaten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-12-11 )