|   print

Development of a model to assess the occurrence of mycotoxins in wheat, maize and nuts. A holistic approach
[ Ontwikkeling van een model om de aanwezigheid van mycotoxinen op tarwe, mais en noten in te schatten volgens een holistische benadering ]
 
Dekkers S, van der Fels-Klerx HJ, Jeurissen SMF, Kandhai MC, Booij CJH, Bos PMJ

87 p in English   2008

RIVM rapport 320111002
download pdf (901Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The most important factors for the prediction of the occurrence of mycotoxins in food include weather conditions (such as temperature and atmospheric humidity), agricultural factors (such as crop rotation and soil cultivation) and factors within the food chain (such as crop drying and storage conditions). Mycotoxins are toxic chemical compounds produced by fungi that can occur in various foodstuffs. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and Wageningen University and Research Centre (Wageningen UR) have developed a blueprint of a model to assess the risk of occurrence of re-emerging mycotoxins in wheat, maize and nuts. In order to protect consumers against mycotoxins, it is essential to detect any possible contamination with fungi at the earliest possible stage. Governmental organizations and the commercial sector can use the proposed model as an early detection tool.
During the development of the model, an investigation was necessary to determine which factors, both inside and outside the food chain, could be used as indicators for the presence of mycotoxins. This investigation included interviews and a workshop with experts from various fields related to this subject. These insights have led to the development of a conceptual 'traffic light' model that indicates the risk of occurrence of mycotoxins with color signals; red indicates high risk, yellow medium risk, and green low risk. The prediction capacity of the conceptual model will be further investigated in a follow-up study.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De belangrijkste factoren om de aanwezigheid van mycotoxinen in voedingsmiddelen te kunnen voorspellen zijn: weersomstandigheden (zoals temperatuur en luchtvochtigheid), landbouwkundige factoren (zoals gewasrotatie en grondbewerking) en factoren in de voedselketen (zoals het drogen van de gewassen en opslagcondities). Mycotoxinen zijn giftige chemische stoffen die door schimmels worden geproduceerd en in verschillende voedingsmiddelen terecht kunnen komen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) hebben een conceptmodel ontwikkeld waarmee de aanwezigheid van mycotoxinen op tarwe, mais en noten kan worden geschat. Om consumenten tegen mycotoxinen te kunnen beschermen is het noodzakelijk om een mogelijke besmetting met schimmels zo vroeg mogelijk te ontdekken. Overheidsorganisaties en het bedrijfsleven kunnen het model als hulpmiddel hierbij gebruiken.
Bij de ontwikkeling van dit conceptmodel is onderzocht welke factoren binnen en buiten de voedselketen gebruikt kunnen worden als indicatoren voor de aanwezigheid van mycotoxinen op tarwe, mais en noten. Hiervoor zijn interviews en een workshop met deskundigen uit verschillende invalshoeken gehouden. Met deze inzichten is een concept 'stoplicht'-model ontwikkeld dat de mate van het risico op de aanwezigheid van mycotoxinen aangeeft door middel van een rood (hoog risico), geel (gemiddeld risico) of groen (laag risico) signaal. In een vervolgstudie zal het voorspellende vermogen van het conceptmodel verder worden onderzocht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM RIKILT PRI
( 2008-08-11 )