|   print

[  ]
 
Montforts MHMM

88 p in Dutch   2003

download pdf (465Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The environmental risk associated with the use of veterinary medicinal products is assessed at registration in the Netherlands. This report guides the applicants and the national registration authority through the evaluation scheme. It contains transparent exposure models that predict exposure concentrations, as well as uniform guidance to assess the potential effects of the product to exposed organisms in dung, soil and water.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het milieurisico van het gebruik van diergeneesmiddelen wordt beoordeeld bij de registratie van het middel in Nederland. Dit rapport gidst aanvragers en de nationale toelatings-autoriteit door het beoordelingsschema. Het bevat inzichtelijke modellen die blootstellingsconcentraties voorspellen, evenals uniforme methoden om de potentiele effecten van het middel op blootgestelde organismen in mest, bodem en water te beoordelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2004-02-18 )