|   print

Vergelijking van de remming van de geneesmiddelenopname uit de darm door verschillende toedieningsvormen van actieve kool
[ Comparison of inhibition of drug absorption by several formulations of activated charcoal ]
 
Remmert HP, Olling M, Slob W, van der Giesen WF, Rauws AG

77 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 328501001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Diverse in Nederland in de handel zijnde actieve kool bevattende farmaceutische produkten dragen de aanprijzing "hulpmiddel bij de behandeling van vergiftigingen". In een vergelijkend onderzoek bij proefpersonen werd nagegaan wat de werkzaamheid is van actieve kool als tabletten, in een capsule, of als een suspensie. De werkzaamheid werd afgemeten aan de oppervlakte onder de concentratie-tijd curve (AUC) van paracetamol in plasma na toediening van 1 g paracetamol, direct gevolgd door 5 g actieve kool in de vorm van een suspensie, of tabletten of capsules, en vergeleken met de AUC wanneer geen actieve kool werd toegediend. De proef werd uitgevoerd volgens het schema van twee 4x4 latijnse vierkanten. Paracetamol werd bepaald met een HPLC methode. De resultaten waren als volgt: Alle koolbehandelingen resulteerden in een significante verlaging van de AUC-waarde t.o.v. de controle behandeling. De suspensie was significant effectiever dan de tabletten en capsules. Tabletten waren significant effectiever dan capsules. Volgens dit onderzoek verdient het gebruik van een suspensie van actieve kool bij intoxicaties de voorkeur boven kool in tablet- of capsulevorm.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-08-31 )