|   print

[  ]
 
Klaassen R , Heiningen A van , Derks HJGM

35 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het kader van een biobeschikbaarheidsonderzoek van 2-nitropropaan in de rat werd een hogedrukvloeistofchromatografische methode ontwikkeld om deze stof in plasma te kunnen bepalen. Bij de voorbewerking van het plasma is het onteiwitten een kritisch onderdeel in de procedure. In de beschreven methode wordt hiervoor acetonitril gebruikt ; het is gebleken dat druppelsgewijs toevoegen met een doseerpompje de beste resultaten oplevert. Een golflengte van 224 nm voldoet goed bij een eluens dat uit acetonitril en tris(hydroxymethyl)-amino-methaan (TRIS)-buffer bestaat. De laagste meetbare concentratie van 2-nitro- propaan in plasma is bij deze golflengte 60 mug/ml. Over een meetgebied van 0.06 tot 15 mug/ml is de respons lineair. Bij reproduceerbaarheidsmetingen met monsters waarvan de concentraties 0.6 ; 3.0 of 15.0 mug/ml bedroegen varieerden de variatiecoefficienten biannen analysedagen van respectievelijk 15.8 - 30.0, 3.1 - 3.9 en 1.1 - 2.0%. Er treden soms onverwachte storende pieken op ; door de pH van het eluens te veranderen kan hierin verbetering worden gebracht.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-04-30 )