|   print

Overzicht van voor de voortplanting giftige stoffen en werkplekken - een eerste aanzet
[ Reprotoxic compounds in the working environment - a first overview ]
 
Pieters MN, Janssen PJCM, Piersma AH, Klaus M

105 p in Dutch   2006

RIVM rapport 329999001
download pdf (505Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Not every employer and employee is aware of possible exposure to compounds classified for reproductive toxicity in their working environment. To facilitate employers and employees in their understanding of work-related exposure to reprotoxic compounds, RIVM set up a database in which 183 (groups of) compounds are coupled to their use at workplaces. The information on their use was obtained from international websites. Information from the database can be obtained by selecting a branche or selecting a compound. In both cases actions that are performed using the compound are indicated. Exposure levels are not available in the database. The database forms a first start. Adjustment and extension of the database should be performed in close cooperation with the branches.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Niet elke werknemer en werkgever is zich bewust van het eventueel vrijkomen van voor de voortplanting giftige stoffen op zijn/haar werkplek. Om werkgevers, werknemers en arbo-professionals op mogelijke blootstelling te attenderen heeft het RIVM een database aangelegd. Hierin zijn stoffen waarvan bekend is dat ze giftig zijn voor de voortplanting gekoppeld aan branches en werkgerelateerde handelingen in deze branches. De database vormt een eerste aanzet. Aanpassingen en uitbreidingen van de database kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met de branches.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-06-20 )