|   print

Berekening beschermingszones van Nederlandse grondwaterwinningen voor bescherming tegen virusbesmetting - Onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse
[ Calculation of protection zones for Dutch groundwater wells to protect against virus contamination - Uncertainty and sensitivity analysis ]
 
Schijven JF, Mulschlegel JHC, Hassanizadeh SM, Teunis PFM, de Roda Husman AM

36 p in Dutch   2004

RIVM Rapport 330000003
download pdf (360Kb)  
Ook bekend onder rapportnummer 703717012  Revised edition of May 2005  

Toon Nederlands

English Abstract
In order to protect the groundwater wells in shallow unconfined aquifers against contamination with viruses protection zones a travel time of 1 to 2 years (206 - 418 m) is needed by which a probability of infection of 10-4 per person per year will not be exceeded at the 95%-certainty level. This implies that the current guideline of 60 days travel time for protection of groundwater wells in The Netherlands provides insufficient protection. This was concluded in this study where contamination of groundwater with viruses from a leaking sewer was simulated for a selection of shallow unconfined aquifers. The size of the protection zone is mainly determined by virus inactivation and attachment of viuses to soil. Sofar, it is unclear to what extent the presence of an unsaturated zone and the presence of attachment sites for viruses in the soil may contribute to the protection of groundwater wells. A smaller protection zone may be acceptable, if it can be shown or a reasonable case can be made that the well has properties leading to a reduced probability of virus contamination.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Om ondiepe grondwaterwinningen zonder afdekkende lagen voldoende te beschermen tegen virusbesmetting zijn beschermingsgebieden met verblijftijden van het grondwater van 1 tot 2 jaar (206 - 418 m) nodig. In dat geval wordt met 95%-zekerheid de infectiekans van 10-4 per persoon per jaar door consumptie van dit water niet overschreden. Dit impliceert dat de huidige richtlijn van 60 dagen voor de bescherming van Nederlandse grondwaterwinningen onvoldoende bescherming biedt. Dit werd in deze studie geconcludeerd waarbij besmetting van het grondwater met virussen uit een lekkende rioolpijp werd gesimuleerd voor een selectie van ondiepe grondwaterwinningen zonder afdekkende lagen. De grootte van het beschermingsgebied wordt vooral bepaald door virusinactivatie en hechting van virussen aan grond. Vooralsnog is onduidelijk in hoeverre de aanwezigheid van een onverzadigde zone en de aanwezigheid van hechtingsplaatsen voor virussen aan grond bijdragen aan de bescherming van grondwaterwinningen. Een kleiner beschermingsgebied dan hier berekend is acceptabel als aangetoond of aannemelijk kan worden gemaakt dat de winning eigenschappen heeft die leiden tot een verkleinde kans op virusbesmetting.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-05-04 )