|   print

Schatting van de blootstelling van beroepsduikers aan micro-organismen in water
[ Assessment of the exposure of professional divers to micro-organisms in water ]
 
Schijven JF, de Roda Husman AM

40 p in Dutch   2005

RIVM Rapport 330000006
download pdf (902Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
It was calculated that professional divers may run a high risk of infection by pathogenic microorganisms in surface water with heavy faecal contamination by birds and sewage discharges. It is therefore recommended to wear a diving helmet in such water. The current study aimed to investigate the exposure of professional divers to pathogenic microorganisms in surface water. An inquiry was sent to 25 companies with 233 divers, to which 35 divers replied. It was estimated that depending on the type of water professional divers swallow 4.8 to 12 ml of water per dive and 24 to 240 ml of water per year. More water is swallowed during diving in seawater than in fresh water. It was estimated that consequently at least one of a hundred thousand divers per year runs the risk of infection by waterborne pathogenic microorganisms. Although this risk of infection is low, it may be tens to hundreds of times higher in heavy faecally contaminated water. A strong indication was found that much less water was swallowed when wearing a diving helmet in stead of scuba gear or a mask.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Berekend werd dat beroepsduikers een hoge kans lopen op infectie door ziekteverwekkende micro-organismen in oppervlaktewater dat sterk fecaal verontreinigd is door vogels en afvalwaterlozingen. Aanbevolen wordt derhalve om in dergelijk water een duikershelm te dragen. Het onderhavige onderzoek had als doel om de blootstelling aan ziekteverwekkende micro-organismen in oppervlaktewater bij beroepsduikers te schatten. Daartoe werd een enquete naar 25 bedrijven met 233 beroepsduikers verzonden, waarop 35 duikers reageerden. Geschat werd dat, afhankelijk van het type water, beroepsduikers gemiddeld 4,8 tot 12 ml water per duik en 24 tot 240 ml water per jaar inslikken. Ze slikken meer in tijdens duiken in zout dan in zoet water. Geschat werd dat daardoor tenminste een per honderdduizend duikers per jaar het risico loopt op een infectie door wateroverdraagbare ziekteverwekkende micro-organismen. Dit is weliswaar laag, maar dit infectierisico kan in sterk fecaal verontreinigd water tientallen tot honderdtallen hoger zijn. Er werd een sterke aanwijzing gevonden dat veel minder water wordt ingeslikt bij het gebruik van een duikershelm dan van een bandmasker of scuba-uitrusting.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-04-06 )