|   print

De microbiologische kwaliteit van het grachtenwater in Amsterdam
[ The microbiological quality of the water in the Amsterdam canals ]
 
Schets FM, van Wijnen JH, Schoon H, Italiaander R, van den Berg HHJL, de Roda Husman AM, Schets FM

44 p in Dutch   2007

RIVM rapport 330000011
download pdf (1230Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The water in the Amsterdam canals Prinsengracht and Herengracht as well as the river Amstel near the Berlagebrug and the IJmeer at the inlet of pumping engine Zeeburg is contaminated with faeces from human or animal origin. Eight of twelve possible pathogens studied were detected in the water; these are Campylobacter, Salmonella, Cryptosporidium, Giardia, rotavirus, enterovirus, reovirus and norovirus.
Microbiological contamination of the water in the Amsterdam canals can occur through discharge of wastewater from houseboats into the canals, but also through purified or non-purified sewage that enters the canal directly or via the Amstel. People exposed to microbiologically contaminated surface water may develop mild health complaints such as gastroenteritis, skin complaints, and ear and eye complaints, but also more severe conditions like hepatitis.
Every year, particularly during the summer, many people enter the Amsterdam canals, voluntarily or not. Others, like occupational divers, are exposed to the canal water while exercising their jobs. Since the Amsterdam canals are not official bathing sites, water quality is not tested.
Testing of the canal water quality for compliance with the stringent standard values for faecal indicators in the revised European Bathing Water Directive, which came into force in 2006, has demonstrated that water quality did not comply with the standards. The canal water was therefore considered unsuitable for swimming and health risks for persons exposed to these waters cannot be ruled out.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het water in de Amsterdamse Prinsengracht en Herengracht en het water in de Amstel bij de Berlagebrug en het IJmeer bij de inlaat van het gemaal Zeeburg is verontreinigd met feces van mens of dier. Acht van de twaalf onderzochte mogelijke ziekteverwekkers werden in het water aangetroffen. Het ging om Campylobacter, Salmonella, Cryptosporidium, Giardia, rotavirus, enterovirus, reovirus en norovirus.
Microbiologische verontreiniging van het water in de Amsterdamse grachten kan optreden doordat afvalwater van woonboten in de grachten geloosd wordt, maar ook doordat al dan niet gezuiverd rioolwater rechtstreeks of via de Amstel in de grachten terecht komt. Wanneer mensen in aanraking komen met microbiologisch verontreinigd oppervlaktewater kunnen ze milde aandoeningen zoals maagdarmklachten, huidklachten en oor- en oogklachten oplopen, maar ook ernstigere aandoeningen zoals hepatitis.
Elk jaar komen vooral in de zomermaanden veel mensen, al dan niet vrijwillig, in het water van de Amsterdamse grachten terecht. Anderen, zoals professionele duikers, komen bij het uitoefenen van hun beroep in aanraking met het grachtenwater. De Amsterdamse grachten zijn niet als zwemlocatie aangewezen en daarom wordt de waterkwaliteit niet gecontroleerd.
Toetsing van de waterkwaliteit in de grachten aan de strenge normen voor indicatoren voor fecale verontreiniging uit de herziene Europese Zwemwaterrichtlijn die in 2006 in werking is getreden, liet zien dat het water niet voldeed aan de normen en daarom niet als zwemwater geschikt is. Het is niet uit te sluiten dat personen die aan dit water worden blootgesteld een gezondheidsrisico lopen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM GGD Amsterdam Omegam-Water
( 2007-04-25 )