|   print

[  ]
 
Dyunhoven YTHP van , Eerden LJM van , Broek MJM van den

25 p in Dutch   2003

download pdf (2210Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report data are presented on foodborne infections and intoxications in the Netherlands in 2002. Data are based on notifications by consumers to the Food Inspection Services and on statutory notifications by physicians to the Inspectorate for Health Care. In 2002, the number of outbreaks notified to the Inspectorate was 81, 19% lower than the 101 outbreaks notified in 2001, but comparable to the annual total of 70-80 in 1999-2000. The number of affected individuals in 2002 was 1016, with an average of over 13 individuals per outbreak. The number of incidents reported to the Food Inspection Services in 2002 (585) was somewhat higher than in previous years (516 in 2001, 506 in 2000), but the number of affected individuals was fairly similar (1784 in 2002, versus 1878 in 2001 and 1698 in 2000). At the Food Inspection Services, a probable cause for the foodborne infections and intoxications was found for 14% of the incidents. Bacillus cereus (3.4%) was most frequently reported, followed by Salmonella (1.5%). At the Inspectorate for Health Care, additional information, including causative agent, was available for 94% of the outbreaks and in 78% of these a causative agent was reported. Salmonella was most frequently identified (43%), followed by Campylobacter (20%) and Norovirus (12%). Due to the increased awareness of the possible role of norovirus in the investigations of the Public Health Services and Food Inspection Services, the importance as a causative agent has become more visual in recent years. If patient diagnostics for norovirus become more customary in the Dutch laboratories and if recently developed detection methods for norovirus in certain food products are implemented routinely, the relative importance might further increase in the future.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van geregistreerde voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 2002. De resultaten zijn gebaseerd op meldingen door consumenten aan de Keuringsdienst van Waren en op wettelijk verplichte meldingen van ziektegevallen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bij de vijf Keuringsdiensten van Waren werden in 2002 349 explosies en 236 enkele gevallen gemeld, in totaal (585) een groter aantal dan in 1999-2001 (460-516). Echter, door de relatief kleinere omvang van de explosies was het totaal aantal betrokken ziektegevallen in 2002 (1784) vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg werden 122 meldingen gedaan: 81 meldingen van explosies (2 of meer gerelateerde ziektegevallen), 53 pati6nten met een verzorgend of verplegend beroep of werkzaam in de levensmiddelensector (waarvan 17 ook betrokken bij een explosie) en 5 met onbekend criterium voor melding. Het aantal gemelde explosies was in 2002 lager dan in 2001 (101), maar vergelijkbaar met de circa 70-80 explosies gemeld in 1999 en 2000. Het totaal aantal betrokken ziektegevallen in 2002 was 1016, gemiddeld ruim 13 zieken per explosie. Bij de Keuringsdienst van Waren werd een mogelijke oorzaak gevonden bij 14% van de meldingen. Bacillus cereus (3,4%) werd daarbij het meest frequent gezien, gevolgd door Salmonella (1,5%). Echter, bij de incidenten waar een restant van het verdachte voedsel beschikbaar was voor onderzoek (bij 27,5% van het totaal), werd vaker een oorzaak gevonden, namelijk bij 52%. Bij de Inspectie Gezondheidszorg werd voor 78% van de explosies met aanvullende informatie een verwekker aangegeven. Salmonella was de meest gevonden verwekker (43%), gevolgd door Campylobacter (20%) en Norovirus (12%). Voor zowel Campylobacter als norovirus is het relatieve belang als verwekker bij voedsel-gerelateerde explosies sinds 2000 toegenomen. Indien pati6ntendiagnostiek voor norovirus breder beschikbaar komt in de Nederlandse laboratoria en recent ontwikkelde detectiemethoden voor norovirus voor bepaalde voedselproducten toegepast gaan worden, zal het relative belang van norovirus als verwekker in de komende jaren vermoedelijk nog sterker zichtbaar worden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2003-08-20 )