|   print

Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Voedsel en Waren Autoriteit, 2003
[ Registration of foodborne infections and intoxications at the Inspectorate for Health care and the Food and Consumer Product Safety Authority, 2003 ]
 
van Duynhoven YTHP, Brandsema P, Chardon JE, Ever EG, van Leusden F, van den Broek MJM

30 p in Dutch   2004

RIVM Rapport 330010002
download pdf (284Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report data are presented on foodborne infections and intoxications in the Netherlands in 2003. In 2003, the number of outbreaks notified to the Inspectorate was 86 (with 1076 cases), comparable to the 81 (with 1016 cases) in 2002. The number of incidents reported to the Food and Consumer Product Safety Authority in 2003 (582, including 324 outbreaks) was similar to 2002 (585, including 349 outbreaks). At the Food and Consumer Product Safety Authority, for 13% a probable cause for the foodborne infections and intoxications was found. Bacillus cereus (4.1%) was most frequently reported, followed by Salmonella (1.3%). It was indirectly estimated that 8% of reported outbreaks were of viral origin. At the Inspectorate for Health Care, the causative agent was reported for 80% of the outbreaks. Salmonella was most frequently identified (41%), followed by norovirus (23%) and Campylobacter (12%). The relative role of norovirus as causative agent has clearly increased since 2000, due to more frequent testing of stool samples. However, the increase in 2003 is also caused by the emergence of a novel genetic variant of norovirus in the season of 2002/2003, with epidemic spread throughout Europe. The 50% increase of laboratory-confirmed cases of S. Enteritidis due to imported eggs in the Netherlands in 2003 was not reflected in the number of reported Salmonella-outbreaks to the Inspectorate for Health Care and the Food and Consumer Product Safety Authorithy. This implies that these systems are relatively insensitive for epidemics in our country.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In deze rapportage worden de gegevens gepresenteerd van geregistreerde voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 2003. Bij de vijf regionale diensten van de Keuringsdienst van Waren (KvW) werden in 2003 324 explosies, met 1548 ziektegevallen, en 258 enkele gevallen gemeld. Het totaal aantal meldingen was met 582 vergelijkbaar met 2002 (585). Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werden 130 meldingen gedaan, 86 explosies en 64 patienten werkzaam in de zorg of levensmiddelen-sector. Ook hier was het aantal vergelijkbaar met 2002. Bij de KvW werd voor 13% een mogelijke oorzaak gevonden. Bacillus cereus (4,1%) werd daarbij het meest frequent gezien, gevolgd door Salmonella (1,3%). Alhoewel slechts bij een melding norovirus werd gevonden, werd indirect geschat dat ruim 8% viraal van oorsprong was. Bij IGZ werd voor 80% van de explosies een verwekker aangegeven. Salmonella was de meest gevonden verwekker (41%), gevolgd door norovirus (23%) en Campylobacter (12%). Voor norovirus is het relatieve belang als verwekker sinds 2000 duidelijk toegenomen door toenemende diagnostiek. Het hoge voorkomen in 2003 is echter mede het gevolg van de verspreiding van een nieuwe 'emerging' variant van dit virus in Europa in het seizoen 2002/2003. Voor Campylobacter werd in 2003 een afname gezien ten opzichte van 2002, wat overeenkomt met de daling in diagnoses in de laboratoriumsurveillance. De gelijktijdige toename in laboratoriumdiagnoses voor Salmonella Enteritidis als gevolg van de import van relatief hoog-besmette eieren tijdens de vogelpestepidemie wordt daarentegen niet teruggezien bij IGZ of de KvW. Dit betekent dat de registraties voor voedsel-explosies relatief ongevoelig zijn voor epidemische verheffingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Keuringsdienst van Waren Oost
( 2004-08-10 )