|   print

Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Voedsel en Waren Autoriteit, 2004
[ Registration of foodborne infections and intoxications at the Inspectorate for Health care and the Food and Consumer Product Safety Authority, 2004 ]
 
van Duynhoven YTHP, de Boer IM, van den Broek MJM

24 p in Dutch   2005

RIVM rapport 330010003
download pdf (241Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In this report data are presented on foodborne infections and intoxications in the Netherlands in 2004. In 2004, the number of outbreaks notified to the Inspectorate was clearly lower than in previous years: 48 outbreaks (with 649 cases) and 45 foodhandlers and professionals in health care with a laboratory-confirmed foodborne infection. In contrast, the number of incidents reported to the Food and Consumer Product Safety Authority in 2004 (601, including 337 outbreaks) was somewhat higher than in 2003 (582, including 324 outbreaks). The decrease at the Inspectorate is partially considered a registration artefact. At the Food and Consumer Product Safety Authority, a probable cause for the foodborne infections and intoxications was found for 16% of the incidents. Bacillus cereus (2.8%) was most frequently reported, followed by Salmonella (1.0%). It was indirectly estimated that 6.5% of reported outbreaks were of viral origin, although only one norovirus outbreak was reported. At the Inspectorate for Health Care, the causative agent was reported for 73% of the outbreaks. Salmonella was most frequently identified (40%), followed by Campylobacter (17%) and norovirus (15%). In 2004, Campylobacter was observed more often as the cause (in 2003 12%). Simultaneously, norovirus was reported less often in 2004 (in 2003 23%).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Deze rapportage beschrijft geregistreerde voedselinfecties en voedselvergiftigingen in Nederland in 2004. In 2004 was het aantal meldingen van voedselinfecties bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg duidelijk lager dan in voorgaande jaren: 48 explosies en 45 patienten met een verzorgend of verplegend beroep of werkzaam in de levensmiddelensector. Echter, deze daling werd niet teruggezien in de gemelde incidenten van voedselinfecties (totaal 601, inclusief 337 explosies ten opzichte van 582 meldingen, waaronder 324 explosies in 2003) bij de Voedsel en Waren Autoriteit. Een deel van de daling geobserveerd bij de Inspectie lijkt ook te berusten op een registratie-artefact. Bij de Voedsel en Waren Autoriteit werd een mogelijke oorzaak gevonden voor 16% van de meldingen, waarbij Bacillus cereus (2,8%) het meest frequent werd gezien, gevolgd door Salmonella (1,0%). Indirect werd geschat dat 5,6% van de daar gemelde explosies viraal van oorsprong was, terwijl slechts 1 norovirus explosie werd geregistreerd. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd voor 73% van de explosies een verwekker aangegeven, met name Salmonella (40%), Campylobacter (17%) en norovirus (15%). In 2004 werd Campylobacter vaker gezien als oorzaak (in 2003 bij 12%). Tegelijkertijd werd norovirus in 2004 minder vaak gerapporteerd (in 2003 bij 23%).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM VWA/Keuringsdienst van Waren Ooost Zutphen
( 2005-07-21 )