|   print

Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Voedsel en Waren Autoriteit, 2005
[  ]
 
Doorduyn YD, van den Broek MJM, van Duynhoven YTHP

27 p in Dutch   2006

RIVM rapport 330010004
download pdf (111Kb)  
RIVM: CIE  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2005, the number of outbreaks notified to the Inspectorate was comparable with 2004: 44 outbreaks (with 357 cases) and 44 foodhandlers and professionals in health care with a laboratory-confirmed foodborne infection. The number of incidents reported to the Food and Consumer Product Safety Authority in 2005 (535, including 301 outbreaks) was lower than in 2004 (601, including 336 outbreaks). At the Food and Consumer Product Safety Authority, a probable cause for the foodborne infections and intoxications was relatively frequently found (for 28% of the incidents versus 16% in 2004). Bacillus cereus (3.6%) was most frequently reported, followed by Staphylococcus aureus (1.5%). It was indirectly estimated that 4.7% of reported outbreaks were of viral origin, although only three norovirus outbreaks were reported. At the Inspectorate for Health Care, the causative agent was reported for 64% of the outbreaks. Salmonella was most frequently identified (34%), followed by Campylobacter (23%) and norovirus (7%). In 2005, Campylobacter was observed more often as the cause (in 2004 17%). Simultaneously, norovirus was reported less often in 2005 (in 2004 15%).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2005 was het aantal meldingen van voedselinfecties bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg vergelijkbaar met 2004: 44 explosies en 44 patienten met een verzorgend of verplegend beroep of werkzaam in de levensmiddelensector. In 2005 werd een daling gezien in de gemelde incidenten van voedselinfecties bij de Voedsel en Waren Autoriteit (totaal 535, inclusief 301 explosies ten opzichte van 601 meldingen, waaronder 336 explosies in 2004). Bij de Voedsel en Waren Autoriteit werd relatief vaak een mogelijke oorzaak gevonden (in 28% van de meldingen, ten opzichte van 16% in 2004), waarbij Bacillus cereus (3,5%) het meest frequent werd gezien, gevolgd door Staphylococcus aureus (1,5%). Indirect werd geschat dat 4,7% van de daar gemelde explosies viraal van oorsprong was, terwijl slechts 3 norovirus explosies werden geregistreerd. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg werd voor 64% van de explosies een verwekker aangegeven, met name Salmonella (34%), Campylobacter (23%) en norovirus (7%). In 2005 werd Campylobacter vaker gezien als oorzaak (in 2004 bij 17%). Tegelijkertijd werd norovirus in 2005 minder vaak gerapporteerd (in 2004 bij 15%).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Voedsel en Waren Autoriteit VWA Keuringsdienst van Waren Oost Zutphen
( 2006-09-12 )