|   print

Priority setting of foodborne pathogens: disease burden and costs of selected enteric pathogens
[ Prioritering van voedsel overdraagbare pathogenen: ziektelast en ziektegebonden kosten ]
 
Kemmeren JM, Mangen MJJ, van Duynhoven YTHP, Havelaar AH

127 p in English   2006

RIVM rapport 330080001
download pdf (511Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Toxoplasmosis causes the highest disease burden among seven evaluated foodborne pathogens. This is the preliminary conclusion of a major study of the disease burden and related costs of foodborne pathogens. The other micro-organisms that were studied are Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157, noroviruses and rotaviruses. The viruses caused the highest costs (mainly due to sickness leave). The study aims to support the setting of priorities in food safety policy. Currently, all transmission routes of the micro-organisms were evaluated, the specific contribution of food will be evaluated later. Attention will also be paid to trends, the effectiveness of preventive measures and risk perception by consumers.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Toxoplasmose veroorzaakt van zeven onderzochte voedseloverdraagbare micro-organismen de hoogste ziektelast. Dit is een voorlopige conclusie in een groot onderzoek naar ziektelast van door voedseloverdraagbare micro-organismen en de daaraan gerelateerde kosten. De andere onderzochte micro-organismen zijn Campylobacter spp., Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157, norovirussen en rotavirussen. De virussen brachten de hoogste kosten met zich mee (vooral vanwege ziekteverzuim). Het onderzoek is bedoeld als basis voor het stellen van prioriteiten bij het voedselveiligheidsbeleid. Tot dusverre zijn alle overdrachtsroutes van de micro-organismen beschouwd, later zal de specifieke bijdrage van voedsel worden onderzocht. Er zal ook aandacht worden besteed aan trends, de effectiviteit van preventieve maatregelen en de perceptie van het risico door consumenten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-07-13 )