|   print

Disease burden and related costs of cryptosporidiosis and giardiasis in the Netherlands
[ Ziektelast en kosten van cryptosopridiosis en giardiasis in Nederland ]
 
Vijgen SMC, Mangen MJM, Kortbeek LM, van Duynhoven YTHP, Havelaar AH

58 p in English   2007

RIVM rapport 330081001
download pdf (196Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The disease burden and the costs-of-illness associated with Cryptosporidium spp. are relatively small in comparison to other (foodborne) pathogens. The disease burden and the costs related to giardiasis are comparable to those related to the noro- and rotavirsuses.
Those conclusions can be drawn from the current study, a continuation of previous work on the disease burden and related costs of seven other (foodborne) pathogens. Both studies are part of a larger project aiming to support the setting of priorities in food safety policy.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De parasieten Giardia lamblia en Cryptosporidium spp. veroorzaken bij mensen darminfecties met diarree en buikgriep als gevolg. De ziektelast en de kosten van giardiasis zijn groter dan die van cryptosporidiosis. Beide parasitaire ziekten veroorzaken echter minder schade dan bijvoorbeeld de bacterie Campylobacter.
Dit blijkt uit een vervolg op een eerdere studie naar gezondheidseffecten van zeven ziekteverwekkende micro-organisemen (pathogenen), die onder andere door voedsel kunnen worden overgedragen. Het onderzoek helpt het ministerie van VWS prioriteiten te stellen bij het voedselveiligheidsbeleid.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-11-23 )