|   print

Staat van zoonosen, 2007-2008
[ State of zoonotic diseases, 2007-2008 ]
 
van Pelt W, Braks MAH, Schimmer B, Stenvers OFJ, Langelaar MFM

64 p in Dutch   2009

RIVM rapport 330131001
download pdf (1208Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The report State of zoonotic diseases, 2007-2008 is based on data that are reported annually to the European Commission, in accordance with the Directive 2003/99/EC on the monitoring of zoonoses and zoonotic agents. They are supplemented with data from Dutch surveillance, monitoring and control programmes and relevant research projects. A chapter is dedicated to Q-fever.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Staat van zoonosen, 2007-2008 geeft een overzicht van de trends in het voorkomen bij mens en dier van verschillende zoonosen. De cijfers zijn gebaseerd op de data die jaarlijks gemeld worden aan de Europese Commissie, in het kader van Directive 2003/99/EC, over de monitoring van zoonosen en zoonotische agentia. Dit betreft de meldingsplichtige zoonosen. Bovendien wordt er in dit rapport aandacht besteed aan een aantal opmerkelijke voorvallen betreffende zoonosen bij mens of dier. Het themahoofdstuk gaat over Q-koorts, een ziekte die de afgelopen jaren voor veel problemen gezorgd heeft.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-11-06 )