|   print

Detectie van infectieuze enterovirussen met celkweek-PCR voor de in Nederland wettelijk vereiste infectierisicoschatting voor drinkwater
[ Detection of infectious enteroviruses by cell culture-PCR for the required infection risk assessment for drinking water in the Netherlands ]
 
Schalk JAC, Rutjes SA, Docters van Leeuwen AE, de Roda Husman AM

35 p in Dutch   2009

RIVM rapport 330204003
download pdf (674Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has developed a fast method for detecting low concentrations of live enteroviruses in relatively large amounts of water. It is expected that many different types of enterovirus will be detected when this new cell culture-PCR (polymerase chain reaction) is used. This will enable accurate estimates of the enteroviruses present in water to be made. The current report describes how the method, which still needs to be validated, has been developed.
Enteroviruses find their way into surface water via faecal contamination and can cause septicaemia and meningitis. Testing for enteroviruses takes place on surface water collected for the production of drinking water. The measurements are required by law in order to estimate the risk of people becoming infected with a virus after consumption of unboiled drinking water.
The cell culture-PCR method combines specific forms of cell culture with PCR. First a water sample is applied to a layer of cells. Subsequently, any viruses present can infect the cells which leads to the viruses multiplying in the cells. These multiplied viruses can then be detected by PCR.
The method has been performed with different kinds of cells in order to detect which cells are more susceptible to harbouring a broad range of enteroviruses. The human cell for colon carcinoma HT-29 proved to be the best cell for this purpose.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft een snelle methode ontwikkeld waarmee lage concentraties levende enterovirussen in een relatief grote hoeveelheid water kunnen worden aangetoond. De verwachting is bovendien dat met deze nieuwe celkweek-polymerase chain reaction-methode (cel culture PCR) veel verschillende typen enterovirus kunnen worden aangetoond. Hierdoor ontstaat een betrouwbaarder beeld van de in het water aanwezige enterovirussen. Dit rapport beschrijft hoe de nieuwe methode is ontwikkeld. Ze moet nog worden gevalideerd.
Enterovirussen komen via ontlasting in oppervlaktewater en kunnen onder andere bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Enterovirusbepalingen worden gedaan op oppervlaktewater voor drinkwaterproductie. De bepalingen zijn in Nederland wettelijk vereist om het risico te kunnen schatten dat mensen met het virus geinfecteerd raken nadat zij ongekookt drinkwater hebben geconsumeerd.
De cc-PCR combineert specifieke vormen van celkweek met de PCR. Eerst wordt een watermonster aangebracht op een laag cellen. Hierna kunnen de eventueel aanwezige virussen de cellen infecteren en kan het virus zich in de cellen vermeerderen. Vervolgens worden deze vermeerderde virussen aangetoond met PCR.
De methode is uitgevoerd met verschillende soorten cellen om te achterhalen welke het beste in staat zijn om een breed scala aan enterovirussen aan te tonen. De menselijke darmkankercel HT-29 bleek het meest geschikt.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-03-01 )