|   print

Registratie voedselinfecties en -vergiftigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Voedsel en Waren Autoriteit, 2009
[ Registry of foodborne infections and intoxications in the Netherlands at the Health Care Inspectorate and the Food and Consumer Product Safety Authority, 2009 ]
 
Doorduyn Y, de Jong AEI, van Pelt W

35 p in Dutch   2010

RIVM rapport 330261003
download pdf (319Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2009, the number of reports of foodborne infections and the number of patients involved were lower than in 2008. The main reason for this decrease was that a few outbreaks of foodborne infections occurred in 2007 and 2008 which involved relatively large numbers of patients. In the previous years, between 2001 and 2006, the number of reported foodborne infections showed a decreasing trend. In 2009 the most important causative agents of foodborne infections were Campylobacter, Salmonella, and norovirus. Of those people reported ill, most were found to be infected with norovirus. Salmonella was the main reason behind most of the hospital admissions.
These are the main conclusions from an analysis made by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) based on the 2009 registration data from the Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) and the Health Care Inspectorate (IGZ). Consumers can acquire a foodborne infection by eating raw or undercooked food and/or through poor hygiene or cross contamination during handling or stocking of food. To prevent outbreaks such as those in 2007 and 2008, continuous attention should be paid to food safety by the government, producers, suppliers, handlers of food, and by consumers.
In 2009, the VWA received 458 reports from consumers about foodborne infections compared with 585 reports in 2008. The number of patients involved also decreased with 1,713 in 2008 and 1,143 in 2009. This trend was also noted by the IGZ where the mandatory reports from physicians are registered. Here, the number of patients involved and the number of hospitalised patients decreased as well. The IGZ noted 35 reports with 342 patients (695 in 2008) and 29 hospitalisations (79 in 2008). The RIVM estimates the actual number of foodborne infections and intoxications to be between 300,000 and 750,000 cases per year. The number of reports is lower because not all infected patients visit their GP or inform the VWA.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2009 was zowel het aantal meldingen van voedselinfecties als het aantal mensen dat daar ziek van was geworden lager dan in 2008. De daling kwam vooral doordat in 2007 en 2008 enkele uitbraken van voedselinfecties hadden plaatsgevonden waar relatief veel mensen ziek van waren geworden. In de voorafgaande jaren, tussen 2001 en 2006, daalde het aantal gemelde voedselinfecties. Belangrijkste verwekkers van voedselinfecties waren in 2009 de bacterien Campylobacter en Salmonella en het norovirus. De meeste patienten werden getroffen door het norovirus, maar de meeste ziekenhuisopnames werden veroorzaakt door Salmonella.
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een analyse door het RIVM van de registratiecijfers over 2009 van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Mensen kunnen een voedselinfectie oplopen door rauw of onvoldoende gaar voedsel te eten, en door slechte hygiene en kruisbesmetting tijdens het bereiden en bewaren van voedsel. Om uitbraken als in 2007 en 2008 te voorkomen blijft aandacht nodig voor voedselveiligheid van de overheid, producenten, voedselleveranciers, voedselbereiders, en consumenten.
De VWA kreeg in 2009 458 meldingen van consumenten over voedselinfecties, tegenover 585 in 2008. Het aantal betrokken zieken daalde eveneens (1713 in 2008 en 1143 in 2009). Ook bij de IGZ, die de wettelijk verplichte meldingen van artsen verzamelt, bleef het aantal zieken en het aantal ziekenhuisopnames beperkt: de IGZ verzamelde 35 meldingen met 342 betrokken zieken (695 in 2008) en 29 ziekenhuisopnames (79 in 2008). Het RIVM schat de werkelijke omvang van voedselinfecties en -vergiftigingen op 300.000 tot 750.000 gevallen per jaar. Het aantal meldingen is lager, omdat niet iedere zieke naar de huisarts gaat of de VWA informeert.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-10-05 )