|   print

EU Interlaboratory comparison study VII (2003) on bacteriological detection of Salmonella spp
[ EU Ringonderzoek VII (2003) over bacteriologische detectie van Salmonella spp ]
 
Korver H, Nagelkerke NJD, van de Giessen AW, Mooijman KA

131 p in English   2005

RIVM Rapport 330300004
download pdf (822Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2003 a seventh interlaboratory comparison study on bacteriological detection of Salmonella spp. was organised by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, the Netherlands). National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) of the EU Member States (16), the NRL of Norway and of three EU Candidate Countries participated in the study. Reference materials in combination with or without the presence of chicken faeces, as well as naturally contaminated faecal samples (containing Salmonella Muenchen) were tested. The reference materials existed of gelatin capsules containing Salmonella Typhimurium (STM), Salmonella Enteritidis (SE) or Salmonella Panama (SPan) at different contamination levels. In addition to the performance testing of the laboratories a comparison was made between the media described in ISO 6579: 2002 and the alternative media Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV) and Brilliant Green Agar (BGA) resulting in six medium combinations. Significantly more positive isolations were obtained from capsules containing a high level of SE than, in declining order, with a low level of SE or with a high level of STM and a low level of STM. The overall results of all capsules as well as the results of the naturally contaminated samples revealed better (although not statistically significant) results for MSRV (with BGA and XLD as plating-out media) in comparison with the ISO 6579: 2002 method. Seven laboratories scored systematically below the average results of all laboratories for the artificially contaminated samples for all six medium combinations and nine laboratories for the naturally contaminated samples.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2003 werd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, the Netherlands) het zevende bacteriologische ringonderzoek georganiseerd. Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRL's-Salmonella) van de EU lidstaten (16), van NRL Noorwegen en van drie EU kandidaat lidstaten namen deel aan deze studie. Referentiematerialen in combinatie met of zonder de aanwezigheid van kippenfeces, zowel als natuurlijk besmette feces (bevattende Salmonella Muenchen) werden getest. De referentiematerialen bestonden uit gelatine capsules met verschillende besmettingsniveaus van Salmonella Typhimurium (STM), Salmonella Enteritidis (SE) of Salmonella Panama (SPan). Bovendien werd naast de uitvoering van de testen door de laboratoria een vergelijking gemaakt tussen de media zoals beschreven in ISO 6579: 2002 en de alternatieve media Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV) en Briljant Groen Agar (BGA), resulterend in zes medium combinaties. Significant meer positieve isolaties werden gevonden met capsules welke een hoog gehalte aan SE bevatten en in afnemende volgorde, met een laag gehalte aan SE en een hoog gehalte aan STM en vervolgens met een laag gehalte aan STM. De totale resultaten van zowel alle capsules als van de natuurlijk besmette monsters lieten betere (alhoewel niet statistisch significant) resultaten zien voor MSRV (met BGA en XLD als uitplaat-medium) in vergelijking met de ISO 6579: 2002 methode. Zeven laboratoria scoorden systematisch onder de gemiddelde resultaten behaald door alle laboratoria met de kunstmatig besmette monsters voor alle zes medium combinaties en negen laboratoria met de natuurlijk besmette monsters.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-04-06 )