|   print

EU Interlaboratory comparison study VIII (2004) on bacteriological detection of Salmonella spp.
[ EU Ringonderzoek VIII (2004) voor bacteriologische detectie van Salmonella spp. ]
 
Korver H, Heisterkamp SH, Veenman C, Mooijman KA

118 p in English   2005

RIVM rapport 330300008
download pdf (801Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2004 the eighth interlaboratory comparison study on bacteriological detection of Salmonella spp. was organized by the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, the Netherlands). National Reference Laboratories for Salmonella (NRLs-Salmonella) of the EU Member States (26), the NRL of Norway and of Romania participated in the study. Reference materials in combination with or without the presence of chicken faeces, as well as naturally contaminated faecal samples (containing Salmonella Enteritidis) were tested. The reference materials existed of gelatin capsules containing Salmonella Typhimurium (STM), Salmonella Enteritidis (SE) or Salmonella Panama (SPan) at different contamination levels. In addition to the performance testing of the laboratories, a comparison was made between 4 h and 18 h incubation of the samples in the pre-enrichment broth Buffered Peptone Water (BPW), followed by selective enrichment on Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV) and plating-out on Xylose Lysine Deoxycholate agar (XLD). Significant more positive isolations were obtained from the artificially contaminated samples (negative chicken faeces, artificially contaminated with reference materials) after 18 hours of incubation in BPW. The accuracy rates for the artificially contaminated samples were 49% and 77% after respectively 4 and 18 hours of incubation in BPW. The overall results for the naturally contaminated samples revealed significant more positive results after 4 hours of incubation. The accuracy rates for these samples were respectively 81% and 56 % after 4 and 18 hours of incubation in BPW.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2004 werd door het Communautair Referentie Laboratorium voor Salmonella (CRL-Salmonella, Bilthoven, Nederland) het achtste bacteriologische ringonderzoek georganiseerd. Deelnemers van de studie waren de Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRL's-Salmonella) van de EU lidstaten (26), van Noorwegen en van Roemenie. Referentiematerialen in combinatie met of zonder de aanwezigheid van kippenfeces, evenals natuurlijk besmette feces (bevattende Salmonella Enteritidis) werden getest. De referentiematerialen bestonden uit gelatine capsules met verschillende besmettingsniveaus van Salmonella Typhimurium (STM), Salmonella Enteritidis (SE) en Salmonella Panama (SPan). Bovendien werd naast de uitvoering van de testen door de laboratoria een vergelijking gemaakt tussen 4 en 18 uur voorophoping van de monsters in gebufferd Pepton Water (BPW), gevolgd door selectieve ophoping op Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis en uitplating op Xylose Lysine Deoxycholate agar. Significant meer positieve isolaties werden gevonden met de kunstmatig besmette monsters (negatieve kippenfeces, kunstmatig besmet met referentiematerialen) na 18 uur incubatie in BPW. De waardes voor nauwkeurigheid ("accuracy rates") van de kunstmatig besmette monsters waren 49% en 77% na respectievelijk 4 en 18 uur incubatie in BPW. De totale resultaten van de natuurlijk besmette monsters lieten significant meer positieve isolaties zien na 4 uur incubatie. De waardes voor nauwkeurigheid ("accuracy rates") voor deze monsters waren respectievelijk 81% en 56% na 4 en 18 uur incubatie in BPW.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2006-02-24 )