|   print

Disease burden and costs of selected foodborne pathogens in the Netherlands, 2006
[ Ziektelast en kosten van geselecteerde voedsel-overdraagbare micro-organismen in Nederland, 2006 ]
 
Haagsma JA, van der Zanden BP, Tariq L, van Pelt W, van Duynhoven YTHP, Havelaar AH

111 p in English   2009

RIVM rapport 330331001
download pdf (946Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The RIVM studies the disease burden and cost-of-illness caused by six foodborne pathogens in 2006. These pathogens are toxin-producing bacteria Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus, Listeria monocytogenes and hepatitis A and E virus. Additionally, the disease burden of irritable bowel syndrome following infectious intestinal disease was included in the calculation. This increased the disease burden due to the selected pathogens that may cause irritable bowel syndrome by forty percent (an increase of 1,400 DALYs per year to almost 5,000).
The disease burden of the toxin-producing bacteria Clostridium perfringens and Staphylococcus aureus are in the range of 500 and 700 DALYs per year. This is comparable to the burden of disease of protozoon Giardia and rotavirus. The disease burden of Bacillus cereus and Hepatitis A and E virus are with less than 140 DALYs per year low in comparison to other foodborne pathogens.
This study examined the pathogens as well as the transmission routes by which they spread to humans. The most important route is food, and within this category poultry, beef and mutton proved to be the major source of pathogen transmission.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het RIVM heeft voor het eerst de ziektelast en de kosten onderzocht die zes ziekteverwekkende micro-organismen in 2006 veroorzaakten. Het gaat om de toxinevormende bacterien Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus en Bacillus cereus, Listeria monocytogenes en het hepatitis A- en E-virus. De bacterien veroorzaken bij mensen darminfecties met diarree en buikgriep als gevolg. Hepatitis leidt tot leverinfecties. Behalve deze infecties is de ziektelast van het prikkelbare darmsyndroom na een voedselinfectie in de berekening opgenomen. Deze ziekte kan onder andere worden opgelopen door een besmetting met de Salmonella bacterie en het norovirus en leidt tot aanhoudende buikklachten. Door deze toevoeging stijgt de totale ziektelast als gevolg van micro-organismen die het prikkelbare darmsyndroom kunnen veroorzaken met veertig procent (een toename met 1400 DALYs per jaar tot bijna 5000).
De ziektelast van de toxinevormende bacterien Clostridium perfringens en Staphylococcus aureus zijn tussen de 500 en 700 DALY's per jaar (Disability-Adjusted Life-Years, oftewel het aantal gezonde levensjaren dat een bevolking verliest door ziekte of vroegtijdig overlijden). Deze ziektelast is daarmee vergelijkbaar met infecties als gevolg van de parasiet Giardia en het rotavirus. De ziektelast van Bacillus cereus en het hepatitis A- en E-virus zijn met minder dan 140 DALYs per jaar laag vergeleken met andere voedseloverdraagbare micro-organismen.
In het onderzoek zijn zowel de ziekteverwekkers onderzocht als de wijze waarop ze de mens bereiken. Van deze blootstellingroutes is voedsel de belangrijkste bron. Binnen deze categorie blijken kip en rundvlees de belangrijkste bronnen die de micro-organismen overdragen.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en helpt om prioriteiten te kunnen aanbrengen in maatregelen die voedselinfecties voorkomen. Het onderzoek is onderdeel van een reeks naar de gezondheidseffecten van ziekteverwekkende micro-organismen waarvan het merendeel via voedsel wordt overgedragen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-11-26 )