|   print

Disease burden of food-related pathogens in the Netherlands, 2010
[ Ziektelast van via voedsel overdraagbare pathogenen in Nederland in 2010 ]
 
Havelaar AH, Friesema IHM, van Pelt W

33 p in English   2012

RIVM letter report 330331004
download pdf (846Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Ministry of VWS has requested RIVM to present an annual update on the number of illnesses caused by 14 enteric pathogens. These pathogens can be transmitted by food, the environment, animals and humans. The number of persons who are ill and who die from the infections is expressed in DALYs (Disability Adjusted Life Years), a measure of the disease burden in the population. The total disease burden caused by the 14 pathogens increased from 13,500 DALY in 2009 to 14,400 DALY in 2010. The share of foodborne transmission in this burden increased from 6,020 to 6,440 DALY.

The increase in disease burden was a result of an increase in the incidence of disease by Campylobacter spp., Salmonella spp., norovirus, rotavirus and hepatitis A virus. Furthermore, more persons died from an infection with Listeria monocytogenes. Most observed increases are within the range of observed disease incidence in the previous decennium. However, the incidence of campylobacteriosis was approximately 25% higher than in previous years. No explanation for this increase is available.

This research results in more insight in the true incidence of foodborne diseases and the associated disease burden. The Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) and Regional Health Services register and investigate outbreaks of foodborne disease in the Netherlands. However, the majority of foodborne diseases in not reported.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op verzoek van het ministerie van VWS onderzoekt het RIVM jaarlijks hoeveel mensen ziek worden van 14 darminfecties. Deze infecties kunnen worden overgedragen via voedsel, het milieu, dieren en de mens. Het aantal mensen dat ziek wordt van een infectie of eraan overlijdt, wordt uitgedrukt in DALY's (Disability Adjusted Life Year); een maat voor gezondheidsverlies onder de bevolking. De ziektelast die door de 14 darminfecties in totaal werd veroorzaakt steeg van 13.500 DALY in 2009 naar 14.400 DALY in 2010. Het deel van deze ziektelast dat alleen via voedsel werd overgedragen, steeg van 6.020 tot 6.440 DALY.

De stijging in de ziektelast via voedsel komt doordat er ten opzichte van 2009 meer mensen ziek zijn geworden van een infectie met de Campylobacter spp., Salmonella spp., het norovirus, het rotavirus en het hepatitis A-virus. Daarnaast zijn er meer mensen overleden als gevolg van een infectie met Listeria monocytogenes. De meeste van deze stijgingen vallen binnen de marges voor de mate waarin deze infecties voorkomen ten opzichte van het voorgaande decennium. Dit geldt niet voor het aantal infecties met de Campylobacterbacterie. Deze veroorzaakte in 2010 ongeveer 25 procent vaker een infectie dan in voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is niet voorhanden.

De resultaten van dit onderzoek bieden handvaten om meer zicht te krijgen op het daadwerkelijke aantal voedselinfecties dat mensen jaarlijks oplopen en de ziektelast die daardoor wordt veroorzaakt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en GGD'en registeren en onderzoeken in Nederland uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen. Het merendeel van de infecties wordt echter niet gemeld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-09-24 )