|   print

EU Interlaboratory comparison study veterinary-X (2006) Bacteriological detection of Salmonella in pig faeces
[ EU Ringonderzoek veterinair-X (2006) Bacteriologische detectie van Salmonella in varkensfaeces ]
 
Kuijpers AFA, Veenman C, Mooijman KA

85 p in English   2007

RIVM rapport 330604004
download pdf (484Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The European National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella were able to detect high and low levels of Salmonella in pig faeces. This is shown in the 10th interlaboratory comparison study, in which 27 laboratories participated.
The goal of the study, organised by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella in November 2006, was to see if the participating laboratories could detect Salmonella in pig faeces. Each laboratory received a package containing pig faeces and 35 gelatin capsules displaying different levels of Salmonella. The instructions to the laboratories were to spike the pig faeces with the capsules and test these samples for the presence of Salmonella, which they did. The laboratories used one prescribed method for running this test, namely, a selective culture step on Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV).
The laboratories found Salmonella in 97% of the samples. Three laboratories had problems detecting Salmonella in the samples with low levels of contamination. The CRL contacted these laboratories to request an explanation for the deviating results; CRL also offered the possibility of performing extra analyses. These three laboratories too achieved a good performance in the follow-up study in February 2007.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRLs) voor Salmonella zijn erin geslaagd om Salmonella in hoge en lage concentraties aan te tonen in varkensmest. Dit hebben de 27 laboratoria laten zien in een studie, die in dit rapport wordt beschreven.
Zevenentwintig referentie laboratoria deden in november 2006 mee aan het tiende ringonderzoek georganiseerd door het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella. Het doel van de studie was om na te gaan of de laboratoria Salmonella in varkensfaeces goed konden aantonen.
Ieder laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met varkensfaeces en 35 gelatine capsules met melkpoeder van verschillende besmettingsniveaus Salmonella. De laboratoria moesten volgens voorschrift faeces en capsules samenvoegen en onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella. Voor het onderzoek gebruikten de laboratoria een voorgeschreven methode met een selectieve kweekstap op Modified Semi-solid Rappaport Vassiliadis (MSRV).
De laboratoria vonden in 97% van de monsters Salmonella. Drie laboratoria hadden problemen met het aantonen van lage concentraties van Salmonella. Het CRL heeft met deze laboratoria contact opgenomen voor een verklaring van de afwijkende resultaten en de mogelijkheid geboden om extra analyses uit te voeren. Tijdens een vervolgstudie in februari 2007 behaalden ook deze drie laboratoria het gewenste niveau.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-09-27 )