|   print

EU Interlaboratory comparison study animal feed I (2008). Bacteriological detection of Salmonella in chicken feed
[ EU Ringonderzoek dierenvoeder-I (2008). Bacteriologische detectie van Salmonella in kippenvoer ]
 
Kuipers AFA, Veenman C, van de Kassteele J, Mooijman KA

87 p in English   2009

RIVM rapport 330604012
download pdf (2168Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2008, from the 30 National Reference Laboratories (NRLs) in the European Union, 29 were able to detect high and low levels of Salmonella in chicken feed. They achieved the desired outcome at once. One laboratory was unable to produce satisfactory results neither in the follow-up test. The reasons for their failures are currently being investigated. These results were shown in the first interlaboratory comparison study on animal feed, organized by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella. The comparison study was conducted in October 2008, with the follow up in March 2009. The NRLs responsible for Salmonella detection from all European Member States are obliged to participate in this study. The CRL for Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).
During the study, three methods for detecting Salmonella in chicken feed were used. Two methods are standardised at international level for the detection of Salmonella in animal feed. One of those two methods was least effective as only 92 percent of the samples were found to be positive. The third, internationally prescribed method for the detection of Salmonella in veterinary samples was not obligatory but requested by the CRL. This method gave the best results with 99 percent being positive.
To perform the test, the laboratories had to follow the given instructions. Each laboratory received a package containing chicken feed and 35 gelatin capsules containing Salmonella spp. at different levels. The laboratories were instructed to spike the chicken feed with the capsules and test the samples for the presence of Salmonella.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2008 waren van de 30 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie er 29 in staat hoge en lage concentraties van de Salmonellabacterie in kippenvoer aan te tonen. Zij behaalden direct het gewenste niveau. Een laboratorium kon ook tijdens de herkansing niet voldoende presteren. De oorzaken van hun fouten worden nog nader uitgezocht. Dit blijkt uit het eerste ringonderzoek dat het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor dierenvoeders heeft georganiseerd. Het onderzoek is in oktober 2008 gehouden, de herkansing was in maart 2009. Alle NRL's verantwoordelijk voor Salmonelladetectie van de Europese lidstaten zijn verplicht om aan dit onderzoek deel te nemen. Het CRL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Tijdens de studie zijn drie analysemethodes gebruikt om de Salmonellabacterie in kippenvoer aan te tonen. Twee daarvan zijn internationaal gestandardiseerde methoden voor Salmonelladetectie in dierenvoeders. Hiervan bleek er een niet de meest effectieve methode te zijn omdat slechts in 92 procent van de monsters Salmonella werd aangetroffen. De derde, de internationaal voorgeschreven methode om Salmonella in dierlijke mest aan te tonen, is niet verplicht maar is op verzoek van het CRL uitgevoerd. Deze methode behaalde het beste resultaat met 99 procent positieven.
De laboratoria moeten de test volgens voorschrift uitvoeren. Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met kippenvoer en 35 gelatinecapsules met melkpoeder dat verschillende besmettingsniveaus Salmonella bevatte. De laboratoria moesten vervolgens het kippenvoer en de capsules samenvoegen en onderzoeken of er Salmonella in aanwezig was.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-07-02 )