|   print

EU Interlaboratory comparison study veterinary XII (2009). Bacteriological detection of Salmonella in chicken faeces
[ EU Ringonderzoek veterinair XII (2009). Bacteriologische detectie van Salmonella in kippenmest ]
 
Kuijpers AFA, Veenman C, Mooijman KA

68 p in English   2009

RIVM rapport 330604014
download pdf (767Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2009, a comparison study of the performance of the 34 National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella revealed that all NRLs were able to detect high and low levels of Salmonella in chicken faeces. Thirty-three of these laboratories demonstrated a high performance level and compliance with the prescribed method during the first performance testing. One laboratory reached the desired performance level after repeating the tests at a latter date.
These are the results of the twelfth veterinary interlaboratory comparison study organized by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella. The study was conducted in March 2009, with the follow-up study in July of that year. All European Member States are obliged to participate in this study. The CRL for Salmonella is located at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).
Within the framework of this study, each laboratory received a package containing chicken faeces (free of Salmonella) and 35 gelatin capsules containing powdered milk contaminated with different levels of Salmonella spp. The laboratories were instructed to spike the chicken faeces with the contents of the capsules and then test the samples for the presence of Salmonella in the faeces. For this testing, the laboratories were required to use the internationally prescribed method for the detection of Salmonella in veterinary samples.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2009 heeft een vergelijkende studie onder 34 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) uitgewezen dat alle NRL's in staat waren hoge en lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen. Van deze laboratoria lieten er 33 direct zien dat zij het onderzoek met succes en volgens de voorgeschreven methode konden uitvoeren. Een laboratorium behaalde het gewenste niveau tijdens een herkansing op een later tijdstip.
Dit zijn de resultaten van het twaalfde veterinair ringonderzoek dat het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella heeft georganiseerd. Het onderzoek is in maart 2009 gehouden, de herkansing in juli van dat jaar. Europese lidstaten zijn verplicht om aan dit onderzoek deel te nemen. Het CRL-Salmonella is gevestigd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Voor dit ringonderzoek kreeg ieder laboratorium een pakket toegestuurd met kippenmest (vrij van Salmonella) en 35 gelatine capsules met melkpoeder met verschillende besmettingsniveaus van Salmonella. De laboratoria moesten de kippenmest en capsules volgens voorschrift samenvoegen en onderzoeken of de mest Salmonella bevatte. De laboratoria gebruikten hiervoor de internationaal voorgeschreven methode om Salmonella aan te tonen in dierlijk mest.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-11-26 )