|   print

EU Interlaboratory comparison study veterinary XIII (2010) : Detection of Salmonella in chicken faeces
[ EU Ringonderzoek veterinair XIII (2010) : Detectie van Salmonella in kippenmest  ]
 
Kuijpers AFA, Veenman C, Mooijman KA

71 p in Dutch   2010

RIVM rapport 330604018
download pdf (423Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Thirty-three National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella in the European Union participated in an interlaboratory comparison study in 2010. Of these, thirty-one were able to detect both high and low levels of Salmonella in chicken faeces, thereby achieving the desired proficiency level of 'good performance' for the prescribed method. Two laboratories achieved an assessment of only 'moderate performance'. One of these NRLs had difficulty in detecting low levels of Salmonella (a sensitivity problem). The second experienced problems in following the prescribed protocol which, in this particular study, included an extra control measure.
These are the results of the thirteenth veterinary interlaboratory comparison study organized by the Community Reference Laboratory (CRL) for Salmonella. The study was conducted in March 2010. All NRLs responsible for Salmonella detection from all European Member States were required to participate in this study. The CRL for Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).
The internationally prescribed method for demonstrating the presence of Salmonella in veterinary samples was used during the study. The application thereof resulted in more than 97 percent of the samples being found to be positive for Salmonella.
The laboratories were obligated to conduct the study according to the instructions given. Each laboratory received a package containing chicken faeces (free of Salmonella) and thirty-five gelatine capsules containing powdered milk infected with different levels of Salmonella. The laboratories were instructed to spike samples of chicken faeces with each of the capsules and then test all samples for the presence of Salmonella. The extra control measure was included to check whether all participating laboratories added the faeces to the capsules, which was expressly prescribed in the protocol. It consisted of one batch of chicken faeces mixed with an antibiotic to which the Salmonella used in this ring trial is susceptible. A negative test result for the presence of Salmonella must therefore be obtained in these samples.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2010 waren 31 van de 33 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen. Ze behaalden hiermee een goed resultaat. Twee laboratoria werden beoordeeld met een matig resultaat. Een van deze NRL's had moeite de lage concentraties Salmonella in kippenmest aan te tonen (een gevoeligheidsprobleem). Het andere NRL had problemen het voorgeschreven protocol te volgen, wat deze keer met behulp van een extra controle werd getoetst.
Dit blijkt uit het dertiende veterinair ringonderzoek dat het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella in maart 2010 heeft georganiseerd. Deelname aan dit onderzoek is verplicht voor alle NRL's van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de detectie van Salmonella. Het CRL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Tijdens de studie wordt de internationaal voorgeschreven methode gebruikt om Salmonella aan te tonen in dierlijk mest. Deze methode toonde in meer dan 97 procent van de monsters Salmonella aan.
De laboratoria moesten de studie volgens voorschrift uitvoeren. Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met kippenmest (vrij van Salmonella) en 35 gelatine capsules met melkpoeder dat verschillende besmettingsniveaus van Salmonella bevatte. De laboratoria dienden de kippenmest en capsules samen te voegen en vervolgens te onderzoeken of er Salmonella aanwezig was. De extra controle was ingelast om te toetsen of de deelnemende laboratoria daadwerkelijk de kippenmest hadden toegevoegd aan de capsules, wat het protocol voorschrijft. Hiervoor werd een partij kippenmest gemengd met een antibioticum waarvoor de Salmonella die in dit ringonderzoek werden gebruikt, gevoelig zijn. Met als resultaat dat in deze monsters de Salmonella juist niet moest worden aangetroffen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-12-21 )