|   print

The fifteenth CRL-Salmonella workshop : 27 June 2010, Saint Malo, France
[ De vijftiende CRL-Salmonella workshop : 27 juni 2010, Saint Malo, Frankrijk ]
 
Mooijman KA

37 p in English   2010

RIVM rapport 330604019
download pdf (237Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report contains the summaries of the presentations of the fifteenth annual workshop for the National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella, held on 27 June 2010. The aim of this workshop was to facilitate the exchange of information on the activities of the NRLs and the Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella). An important item on the agenda was the presentation of the results of the annual ring trials organised by the CRL, which provide valuable information on the quality of the work carried out by the participating NRL laboratories. The results of these studies are also presented in separate RIVM reports.
Among the summaries is the presentation of the Community summary report on Zoonoses of 2008. This report of the European Food Safety Authority (EFSA) gives an overview of the number and types of zoonotic organisms causing health problems in 2008. Salmonellosis is the second most frequently reported zoonotic disease in the European Union, after Campylobacteriosis. An overview was also given of the annual baseline surveys for Salmonella as performed up to 2009. In these studies each participating country determined the prevalence of Salmonella in certain animal productions. Animal productions under review have been chicken laying hens (2005), chicken broilers (2006), turkeys (2007), slaughter pigs (2007), breeding pigs (2008) and chicken broiler carcasses (2008).
The workshop was organised by the CRL-Salmonella, which is located at the National Institute for Public Health and the Environment. The main task of the CRL-Salmonella is to evaluate the performance of the European NRLs in detecting and typing of Salmonella in different products. The workshop was organised in Saint Malo, France, in conjunction with the International Symposium on Salmonella and Salmonellosis (I3S).

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport zijn de verslagen gebundeld van de presentaties die op 27 juni 2010 zijn gehouden tijdens de vijftiende jaarlijkse workshop voor de Europese Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) voor de bacterie Salmonella. Tijdens de workshop heeft het overkoepelende orgaan, het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) Salmonella,informatie uitgewisseld met de NRL's. Een belangrijk onderdeel daarvan is de presentatie van de resultaten van de jaarlijks terugkerende ringonderzoeken van het CRL waarmee de kwaliteit van de NRLlaboratoria wordt gemeten. De resultaten hiervan worden ook in aparte RIVM-rapporten weergegeven.
Een van de verslagen betreft het rapport van de European Food Safety Authority (EFSA) van 2008 over zoonosen, oftewel ziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Dit rapport geeft een overzicht van de aantallen en types zoonotische organismen. Hieruit blijkt onder meer dat de ziekte die door Salmonella wordt veroorzaakt na de ziekte die de bacterie Campylobacter veroorzaakt, de zoonose is die in de Europese Unie het vaakst worden gerapporteerd. Verder bevat het rapport een overzicht van de jaarlijkse zogeheten baselinestudies voor Salmonella die tot 2009 zijn uitgevoerd. Hierin is per deelnemend land vastgesteld hoeveel Salmonella voorkomt bij de diverse categorieen pluimvee en varkens. In 2005 is dit onderzoek gedaan bij leghennen, in 2006 bij vleeskuikens, in 2007 bij kalkoenen en slachtvarkens en in 2008 bij fokvarkens en vleeskuikenkarkassen.
De organisatie van de workshop is in handen van het CRL voor Salmonella, dat onderdeel is van het RIVM. De hoofdtaak van het CRLSalmonella referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa. De workshop vond plaats in Saint Malo, Frankrijk, aansluitend bij het vierjaarlijkse internationale congres over Salmonella dat daar werd gehouden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-01-10 )