†|†  print

Fourteenth CRL-Salmonella interlaboratory comparison study (2009) on typing of Salmonella spp.
[†Veertiende CRL-Salmonella ringonderzoek (2009) voor de typering van Salmonella spp.†]

Jacobs-Reitsma WF, Maas HME, de Pinna E, Mooijman KA

86 p in English ††2011

RIVM rapport 330604021
download pdf (316Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The National Reference Laboratories (NRLs) of all 27 European Member States, as well as the NRLs of Croatia, Norway and Switzerland performed well on the 2009 quality control test on Salmonella typing. Five laboratories were found to require a follow-up study on their first test but all obtained good scores in this follow-up study. An analysis of the pooled results from all NRLs revealed that the NRLs taken as a whole were able to assign the correct name to 93 per cent of the strains tested.
Since 1992, the NRLs of the EU Member States have been required to participate in annual quality control tests, which consist of interlaboratory comparison studies on Salmonella. Each Member State designates a specific laboratory within their national boundaries to be responsible for the detection and identification of Salmonella strains from animals and/or food products. These laboratories are then referred to as the National Reference Laboratories. The performance of these NRLs on Salmonella typing is assessed annually, based on their capability to correctly identify twenty Salmonella strains. NRLs from countries outside the European Union occasionally participate in these tests on a voluntary basis. Norway and Switzerland, and Croatia as an EU-candidate country took part in the 2009 test.
Seven NRLs not only serotyped the 20 Salmonella strains of the quality control test, but also subtyped 20 additional strains by phage typing. For this, the laboratories received ten strains of Salmonella Enteritidis and ten strains of Salmonella Typhimurium. These NRLs typed 98 per cent of the S. Typhimurium strains correctly. Of the S. Enteritidis strains, 94 per cent were phage typed correctly.
The Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella) organises this annual interlaboratory comparison study on typing of Salmonella in cooperation with the Health Protection Agency in London, UK. The CRLSalmonella is situated at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de 27 Europese lidstaten en de NRLs van KroatiŽ, Noorwegen en Zwitserland scoorden in 2009 goed bij de kwaliteitscontrole op Salmonella-typering. Vijf laboratoria hadden hiervoor een herkansing nodig. Uit de analyse van alle NRL's als groep bleek dat de laboratoria aan 93 procent van de geteste stammen de juiste naam konden geven.
Sinds 1992 zijn de NRL's van de Europese lidstaten verplicht om deel te nemen aan jaarlijkse kwaliteitstoetsen, die bestaan uit zogeheten ringonderzoeken voor Salmonella. Elke lidstaat wijst een laboratorium aan, het Nationale Referentie Laboratorium (NRL), dat binnen dat land verantwoordelijk is om Salmonella uit monsters van levensmiddelen of dieren aan te tonen en te typeren. Om te controleren of de laboratoria hun werk goed uitvoeren moeten zij onder andere 20 Salmonella-stammen op juiste wijze identificeren. Soms doen ook landen buiten de Europese Unie vrijwillig mee. In 2009 waren dat Noorwegen en Zwitserland, en KroatiŽ als kandidaat-lidstaat voor de Europese Unie.
Van de NRL's zijn er zeven laboratoria die, naast de standaardtoets (serotypering) op Salmonella, preciezere typeringen uitvoeren, de zogeheten faagtypering. Voor deze kwaliteitstoets moeten zij 20 extra stammen met deze methode typeren. De laboratoria ontvingen hiervoor tien Salmonella Enteritidisstammen en tien Salmonella Typhimurium-stammen. Deze NRL's typeerden 98 procent van de S. Typhimurium-stammen en 94 procent van de S. Enteritidisstammen op de juiste wijze.
De organisatie van het typeringsringonderzoek is in handen van het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella (CRLSalmonella). Het CRL-Salmonella is ondergebracht bij het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven, Nederland. De organisatie van dit ringonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de Health Protection Agency (HPA) in Londen, Engeland.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM Health Protection Agency HPA
( 2011-09-26 )