|   print

EU Interlaboratory comparison study food V (2011) : Detection of Salmonella in minced meat
[ EU Ringonderzoek voedsel studie V (2011) : Detectie van Salmonella in gehakt ]
 
Kuijpers AFA, van de Kassteele J, Mooijman KA

105 p in English   2012

RIVM report 330604025
download pdf (806Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2011, from the 34 National Reference Laboratories (NRLs) for Salmonella in the European Union, 29 were able to detect both high and low levels of Salmonella in minced meat. Of the remaining five laboratories, one scored a moderate performance caused by an initial transcription error from the raw data to the computer. Four NRLs scored an underperformance for different reasons such as limited confirmation of Salmonella suspected colonies or (cross)- contamination during the test. From these four laboratories, three obtained the desired outcome in a repeat performance test. Depending on the method used, Salmonella was found in 95-98% of the samples tested by the laboratories.
Interlaboratory comparison study obligatory for European Member States
These are the results of the fifth food interlaboratory comparison study organised by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURLSalmonella). The study was conducted in September 2011, with a follow-up study in January 2012. All NRLs responsible for the detection of Salmonella in food samples from all European Member States, were required to participate in this study. The EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

The laboratories identify the presence of Salmonella by using three internationally accepted analytical methods: RVS, MKTTn and MSRV. In accordance with protocol, each laboratory received a package containing minced meat (free from Salmonella) and reference materials containing no or different levels of Salmonella. The laboratories were instructed to spike the minced meat with the reference materials and then to test the samples.

New reference material successful
During this proficiency test, lenticule discs were used as reference material for the first time in a food study. These discs require less complex preparation than the capsules that were previously used. In addition, the test samples made with this material were more like the 'normal' samples received by and analysed daily in the reference laboratories. The new procedure was so successful that it will be continued.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In 2011 waren 29 van de 34 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) in de Europese Unie in staat om hoge en lage concentraties van de Salmonellabacterie in gehakt (varken en rund) aan te tonen. Van de vijf overige behaalde één laboratorium een matig resultaat als gevolg van een overschrijffout van ruwe data naar de computer. Vier scoorden er om uiteenlopende redenen onvoldoende, zoals doordat een te beperkt aantal tests om Salmonella aan te tonen werd ingezet, of mogelijk door een kruisbesmetting tijdens het onderzoek. Van deze vier behaalden drie laboratoria het gewenste resultaat alsnog tijdens de herkansing. In totaal hebben de laboratoria, afhankelijk van de gebruikte methoden, tussen de 95 en 98 procent van de (besmette) Salmonella aangetoond.

Ringonderzoek verplicht voor Europese lidstaten
Dit blijkt uit het vijfde voedselringonderzoek dat het Referentie-Laboratorium van de Europese Unie (EURL) voor Salmonella heeft georganiseerd. Het onderzoek is in september 2011 gehouden, de herkansing was in januari 2012. Deelname aan het onderzoek is verplicht voor alle NRL's van de Europese lidstaten die ervoor verantwoordelijk zijn Salmonella op te sporen in voedsel. Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De laboratoria tonen de Salmonellabacterie aan met behulp van drie internationaal erkende analysemethodes (RVS, MKTTn en MSRV). Vervolgens moeten zij de studie volgens voorschrift uitvoeren. Elk laboratorium krijgt daarvoor een pakket toegestuurd met gehakt (vrij van Salmonella) en referentiematerialen, die geen of verschillende besmettingsniveaus van Salmonella bevatten. Het gehakt en het referentiemateriaal worden vervolgens samengevoegd en onderzocht.

Nieuw referentiemateriaal succesvol
Tijdens dit ringonderzoek zijn voor het eerst de zogenoemde lenticule discs als referentiemateriaal gebruikt voor een voedselstudie. Deze vereisen een minder ingewikkelde voorbereiding dan de capsules die voorheen werden gebruikt. Een ander voordeel is dat de monsters die met dit materiaal worden gemaakt beter lijken op de 'gewone' monsters die in de dagelijkse praktijk bij de laboratoria binnenkomen om te worden onderzocht. De nieuwe werkwijze was dermate succesvol dat dit wordt voortgezet.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-10-16 )