†|†  print

Seventeenth EURL-Salmonella interlaboratory comparison study (2012) on typing of Salmonella spp.
[†Zeventiende EURL-Salmonella ringonderzoek (2012) voor de typering van Salmonella spp.†]

Jacobs-Reitsma WF, Maas HME, de Pinna E, Mooijman KA

57 p in English ††2013

RIVM report 330604032
download pdf (374Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
The National Reference Laboratories (NRLs) of all 27 European Union (EU) Member States, as well as the NRLs of Croatia, Norway, and Switzerland performed well on the 2012 quality control test on Salmonella typing. Two laboratories were found to require a follow-up study on their first test. Altogether, the EU-NRLs were able to assign the correct name to 96% of the strains tested.

Since 1992, the NRLs of the EU Member States have been required to participate in annual quality control tests, which consist of interlaboratory comparison studies on Salmonella. Each Member State designates a specific laboratory within their national boundaries to be responsible for the detection and identification of Salmonella strains from animals and/or food products. These laboratories are then referred to as the National Reference Laboratories. The performance of these NRLs on Salmonella typing is assessed annually, based on their capability to correctly identify 20 Salmonella strains. NRLs from countries outside the European Union occasionally participate in these tests on a voluntary basis. EU-candidate-country Croatia, and EFTA countries Norway and Switzerland took part in the 2012 test.

Six NRLs not only serotyped the 20 Salmonella strains of the quality control test, but also subtyped 20 additional strains by phage typing. For this, the laboratories received ten strains of Salmonella Enteritidis and ten strains of Salmonella Typhimurium. These NRLs typed 92% of the S. Typhimurium strains correctly. For S. Enteritidis, 90% of the strains were correctly phage typed.

The European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella) organises this annual interlaboratory comparison study on typing of Salmonella in cooperation with Public Health England (formerly Health Protection Agency) in London, UK. The EURL-Salmonella is situated at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, the Netherlands.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De 28 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de 27 Europese lidstaten en de NRL's van KroatiŽ, Noorwegen en Zwitserland scoorden in 2012 goed bij de kwaliteitscontrole op Salmonella-typering. Twee laboratoria hadden hiervoor een herkansing nodig. Uit de analyse van alle NRL's als groep bleek dat de laboratoria aan 96 procent van de geteste stammen de juiste naam konden geven.

Sinds 1992 zijn de NRL's van de Europese lidstaten verplicht om deel te nemen aan jaarlijkse kwaliteitstoetsen, die bestaan uit zogeheten ringonderzoeken voor Salmonella. Elke lidstaat wijst een laboratorium aan, het Nationale Referentie Laboratorium (NRL), dat binnen dat land verantwoordelijk is om Salmonella uit monsters van levensmiddelen of dieren aan te tonen en te typeren. Om te controleren of de laboratoria hun werk goed uitvoeren moeten zij onder andere 20 Salmonella-stammen op juiste wijze identificeren. Soms doen ook landen buiten de Europese Unie vrijwillig mee. In 2012 waren dat EU kandidaat-lidstaat KroatiŽ, en de EFTA landen (European Free Trade Association) Noorwegen en Zwitserland.

Van de NRL's zijn er zes laboratoria die, behalve de standaardtoets (serotypering) op Salmonella, preciezere typeringen uitvoeren, de zogeheten faagtypering. Voor deze kwaliteitstoets moeten zij 20 extra stammen met deze methode typeren. De laboratoria ontvingen hiervoor tien Salmonella Enteritidisstammen en tien Salmonella Typhimurium-stammen. Deze NRL's typeerden 92 procent van de S. Typhimurium-stammen en 90 procent van de S. Enteritidis-stammen op de juiste wijze.

De organisatie van het typeringsringonderzoek is in handen van het Europese Unie Referentie Laboratorium (EURL) voor Salmonella (EURL-Salmonella). Het EURL-Salmonella is ondergebracht bij het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven, Nederland. De organisatie van dit ringonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Public Health England (voorheen Health Protection Agency) in Londen, Engeland.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2014-03-27 )