|   print

Voor- en nadelen generieke strafbaarstelling nieuwe psychoactieve stoffen
[ Advantages and disadvantages of generic legislation for new psychoactive substances ]
 
van Amsterdam JGC

20 p in Dutch   2012

RIVM rapport 340011005
download pdf (668Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Both national and European bodies have considered to implement, in addition to the existing legislation based on lists of banned substances, generic criminalisation of new psychoactive substances. The present report describes the 'pros' and 'cons' of this approach. Based on a common chemical structure, the generic approach of new psychoactive drugs seems not feasible, because hundreds of compounds (analogues) will be forbidden. New psychoactive substances, not covered by the generic legislation, will still be developed and introduced on the market.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport is geschreven op verzoek van het Ministerie van VWS. Zowel in nationale als Europese gremia wordt de laatste tijd nagedacht over de mogelijkheden van generieke strafbaarstelling van nieuwe psychoactieve stoffen, naast de bestaande wetgeving gebaseerd op lijsten van de verboden middelen. Het huidige rapport beschrijft deze mogelijkheden en de voor- en nadelen hiervan. De generieke benadering bij nieuwe psychoactieve drugs op basis van een chemische structuur is niet haalbaar, omdat hierdoor honderden verbindingen (analoga) verboden worden en er desondanks nieuwe psychoactieve stoffen ontwikkeld zullen worden die niet 'afgedekt' worden door de generieke strafbaarstelling.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2012-07-18 )