|   print

Masking of vitamin B12 deficiency associated neuropathy by folic acid
[ Vitamine B12 deficientie geassocieerde neuropathie ]
 
van Amsterdam JGC, Opperhuizen A, Jansen EHJM

28 p in English   2005

RIVM Rapport 340230002
download pdf (192Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The Dutch authorities consider fortifying certain foods with folic acid. Folic acid supplementation may, however, mask vitamin B12 deficiency and increase the incidence of peripheral neuropathy. This literature review outlines published studies to the potential masking of vitamin B12 deficiency related pernicious anaemia by folic acid. aggravate neurological manifestations comes from publications in the mid-1940s, when folic acid was first used to treat patients with pernicious anaemia. This resulted in an alarming incidence of relapse or progression of pre-existing neurological lesions. Indeed, treatment of vitamin B12 deficient subjects with folic acid is a false and dangerous therapy, though supplementation with folic acid at daily doses less than 5 mg has rarely been linked with a direct adverse effect on vitamin B12 deficiency associated neurological damage. After the fortification of cereals with folic aid in the U.S.A., the proportion of subjects without anaemia but with low vitamin B12 did not increase significantly, indicating that increased folic acid intake caused no major increase in masking vitamin B12 deficiency. There is no conclusive evidence that folic acid supplementation (in the absence of co-supplementation with vitamin B12) precipitates, or enhances vitamin B12-deficiency associated neuropathy. If practitioners were to properly diagnose vitamin B12 deficiency and beware of its high prevalence in certain high risk groups (elderly and vegetarians), there would be no argument for renouncing the fortification of food with folic acid by masking vitamin B12 deficiency.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Ministerie van VWS overweegt om bepaalde voedselbestanddelen te verrijken met foliumzuur. Foliumzuurverrijking houdt echter een gezondheidsrisico in, omdat het vitamine B12 deficientie maskeert, waardoor het de incidentie van megaloblastische anemie en perifere neuropathie kan verhogen. Dit rapport geeft een overzicht van de literatuur met betrekking tot het potentieel maskerende effect door foliumzuur van pernicieuze anemie -het vroege symptoom- van vitamine B12-deficientie. Het vermoeden, dat foliumzuur neurologische complicaties kan geven en verergeren, komt mogelijk door publicaties uit de veertiger jaren, toen foliumzuur voor het eerst - en onjuist - gebruikt werd om patienten met pernicieuze anemie te behandelen. Foliumzuursuppletie (zonder co-suppletie met vitamine B12) induceert of stimuleert niet de met vitamine B12-deficientie geassocieerde neuropathie. Een belangrijke aanwijzing hiervoor werd recent verkregen in de V.S., waar na de verrijking van granen met foliumzuur, het percentage anemie onder personen met een laag serum vitamine B12 niet significant steeg ten opzichte van de periode daarvoor. Huisartsen dienen alert te zijn op een juiste diagnose van pernicieuze anemie en de hoge prevalentie van vitamine B12 deficientie in bepaalde risicogroepen (ouderen en vegetariers). Maskering van pernicieuze anemie is dan geen argument om de verrijking van voeding met foliumzuur af te wijzen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-04-25 )