|   print

Accumulation of phytosterols in food. Evaluation of the adverse effects following the intake of high dose of phytosterols
[ Accumulatie van fytosterolen in de voeding. Evaluatie van de schadelijke effecten na de inname van hoge doseringen fytosterolen ]
 
van Amsterdam JGC, Opperhuizen A, Jansen EHJM

30 p in English   2005

RIVM rapport 340240001
download pdf (208Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Phytosterol-enriched foods (sterol or stanol esters) decrease plasma LDL in healthy and hypercholesterolaemic individuals; a daily intake of 1-3 g plant sterols lowers LDL levels by about 5-15%. Higher intake of phytosterols is not more effective.Phytosterols are poorly absorbed and retain no systemic toxicological effects i.e. no endocrine, teratogenic, mutagenic or carcinogenic effects. However, plant sterols and stanols interfere with the absorption of beta-carotenoids, but virtualy not the plasma levels of other fat-soluble vitamins, such as vitamin A, D, E and tocopherols. One-year consumption of margarine enriched with phytosterol (3 g per day) decreased plasma beta-carotenoid by 33%. The consequences of such a persistent decrease of blood concentrations of beta-carotene on human health are largely unknown. No serious concern can be deduced regarding the role of beta-carotene as a vitamin A precursor, except in cases where the vitamin A requirement is larger than normal, like in pregnancy, lactation or infancy. The available data on adverse effects do not provide a basis for setting an upper level of total daily intake of phytosterols but considering the observed maximal effective dose for cholesterol lowering is 2-3 g/day and the lack of long-term studies, it is prudent to avoid plant sterol intakes exceeding this dose. Since a number of foods appear as potential candidates to be enriched with plant sterols, additional management measures may be needed to avoid excessive intakes.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op de markt verschijnen steeds meer producten, die verrijkt zijn met plantensterolen (fytosterolen). De gecombineerde consumptie van dergelijke producten kan leiden tot overdosering, zodat er mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn om overdosering te voorkomen.Fytosterol-verrijkte voeding verlaagt het plasma LDL-cholesterol. Een dagelijkse inname van 1-3 g plantensterolen verlaagt de LDL-cholesterolconcentratie met 5-15%; een hogere inname geeft geen extra effect. Door hun slechte absorptie geven fytosterolen geen systemische toxiciteit. Fytosterolen verlagen echter wel de absorptie van beta-carotenoiden, die van belang zijn voor de aanmaak van vitamine A. De consumptie van (margarine verrijkt met) 3 g fytosterol per dag gedurende een jaar leidt tot een 33% afname van de beta-caroteenspiegel, die echter (alleen) zorgelijk is bij risicogroepen met een hoge vitamine A behoefte, zoals zwangeren, moeders die borstvoeding geven en jonge kinderen. Er is overigens geen indicatie voor fytosterolgebruik door deze groepen, maar het gebruik kan niet worden uitgesloten.De beschikbare data over schadelijke effecten bieden geen basis voor het stellen van een maximaal toelaatbare dagelijkse dosis voor fytosterolen. Evenals de Gezondheidsraad en SCF, wordt thans aanbevolen om niet meer (meer dan 3 g per dag) van deze plantensterolen in te nemen, omdat a. hogere doseringen niet effectiever zijn, en b. langetermijnstudies ontbreken. Op termijn zijn beleidsmaatregelen nodig ter voorkoming van overdosering in gebruikers- en risicogroepen

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-07-14 )