|   print

Immune effects of respiratory exposure to fragrance chemicals
[ Immuuneffecten van respiratoire blootstelling aan geurstoffen ]
 
Ezendam J, de Klerk A, Cassee FR, Fokkens PHB, van der Zee Park M, van Loveren H, de Jong WH

24 p in English   2007

RIVM rapport 340301001
download pdf (431Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Inhalation of the fragrance chemicals, isoeugenol and cinnamal, by mice resulted in immune reactions in the respiratory tract. This was observed in experiments performed by the RIVM (National Institute for Public Health and the Enviroment) of which results indicate that inhalation of some fragrance chemicals could induce unwanted effects on the immune system.
Fragrance chemicals are common ingredients in such consumer products as cosmetics and scented products. Several fragrance chemicals are known to cause allergy after skin exposure, but it is unknown whether inhalation of these fragrance chemicals can cause allergic reactions or other unwanted immune reactions. Till recently, it was assumed that inhalation of fragrance chemicals was harmless for humans, because there was no exposure via inhalation. However, applying fragrance chemicals in scented products used indoors, has changed this.
RIVM investigated the effects of inhalation of isoeugenol and cinnamal, fragrance chemicals that can cause skin allergy. Mice were exposed to the fragrance chemicals via inhalation. Effects on the immune system were measured using a respiratory lymph node assay, which measures cell proliferation in lymph nodes of the respiratory tract.
Inhalation of both isoeugenol and cinnamal resulted in stimulation of the immune system of the respiratory tract. The effects of isoeugenol were more pronounced than those of cinnamal. This is in contrast with results observed after skin exposure, after which both these fragrance chemicals were found equally potent in inducing skin allergy. This implies that effects of fragrance chemicals on the immune system depend on the route of exposure.
Relevant routes of exposure should then be used to predict the hazard of inhaling these compounds: skin for cosmetics and the respiratory tract for scented products. To obtain more insight into the hazards of fragrance chemicals used in scented products, RIVM is advising assessment of more fragrance chemicals in the respiratory lymph node assay.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Inademing van de geurstoffen isoeugenol en cinnamal leidt bij muizen tot een immuunreactie in de ademhalingswegen. Dat blijkt uit experimenten uitgevoerd door het RIVM. Deze resultaten geven aan dat inademing van sommige geurstoffen zou kunnen leiden tot ongewenste effecten op het immuunsysteem.
Geurstoffen komen voor in verschillende consumentenproducten, zoals cosmetica en geurproducten. Van verscheidene geurstoffen is bekend dat ze via de huid allergie kunnen veroorzaken, maar het is onbekend of ze ook allergische klachten of andere ongewenste immuunreacties kunnen veroorzaken via inademing. Tot nu toe is aangenomen dat inademing van geurstoffen niet schadelijk is voor de mens, omdat er geen blootstelling was via de ademhaling. De toepassing in geurproducten binnenshuis heeft hierin verandering gebracht.
Het RIVM onderzocht in experimenten de effecten van inademing van isoeugenol en cinnamal, geurstoffen die huidallergie kunnen veroorzaken. Muizen werden via inademing blootgesteld aan de geurstoffen. De effecten op het immuunsysteem werden gemeten met de respiratoire lymfkliertest, die celdeling als reactie meet in de lymfeklieren van de ademhalingswegen.
Inademing van zowel isoeugenol als cinnamal resulteerde in een stimulatie van het immuunsysteem van de ademhalingswegen. De effecten van isoeugenol waren sterker dan die van cinnamal. Dit is een verschil met blootstelling via de huid, waarbij beide geurstoffen eenzelfde potentie hebben om huidallergie te veroorzaken. Dit kan betekenen dat de effecten van geurstoffen op het immuunsysteem afhangen van de toedieningsroute.
Om het gevaar van inademing van deze stoffen te kunnen voorspellen, zal de relevante blootstellingsroute moeten worden gebruikt. Voor cosmetica is dat via de huid, voor geurproducten via inademing. Om meer inzicht te krijgen in de risico's van geurstoffen in geurproducten, raadt het RIVM aan om meer geurstoffen te testen met de respiratoire lymfkliertest.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-11-23 )