|   print

Inhalation exposure to fragrance allergens : Are consumers at risk for respiratory allergies?
[ Inademing van allergene geurstoffen : Lopen consumenten risico op luchtwegallergie?  ]
 
Ezendam J, ter Burg W, Wijnhoven S

56 p in English   2011

RIVM rapport 340301004
download pdf (373Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
There is insufficient information available to assess if consumers are at risk for respiratory allergies when they inhale fragrance allergens. This is the conclusion of a study performed by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) by order of the Food and Consumer Product Safety Authority.
Fragrances are used in numerous consumer products, including perfumes, cosmetics and household cleaning products. Twenty-six such fragrances are known potential causes of allergic contact dermatitis. An inventory of products by the RIVM has shown that the majority of these 26 fragrance allergens are present in air fresheners as well, leading to the exposure of consumers to these fragrance allergens also through inhalation. However, it is currently unknown whether this route of exposure represents a public health risk, such as eliciting allergic reactions in the airways. No validated methods are as yet available to assess the health risks of inhaled fragrances. In addition, the concentrations of the fragrance allergens in air fresheners are unknown, making it impossible to estimate the degree of human exposure.
Inhalation studies in mice conducted by the RIVM do show that one of the five tested fragrance allergens appears to have an adverse effect on the immune system in the airways. Whether this effect represents a health risk to consumers is not clear. In addition, there is only limited evidence indicating that prolonged inhalation exposure to fragrance allergens in an occupational setting can cause respiratory allergies.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er is momenteel onvoldoende kennis beschikbaar om vast te stellen of consumenten allergische klachten aan luchtwegen kunnen krijgen als zij allergene geurstoffen in consumentenproducten inademen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).
Geurstoffen komen voor in diverse consumentenproducten voor, zoals parfums en verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen. Van 26 geurstoffen is bekend dat ze een huidallergie kunnen veroorzaken. Een productinventarisatie van het RIVM heeft aangetoond dat bijna al deze 26 allergene geurstoffen eveneens gebruikt worden in luchtverfrissers. Consumenten worden hierbij dus ook via de ademhaling blootgesteld aan deze geurstoffen. Onbekend is echter of deze vorm van blootstelling allergische reacties in de luchtwegen kan veroorzaken. Er zijn namelijk geen valide methoden beschikbaar om dit gezondheidsrisico vast te stellen. Bovendien zijn de gehaltes van de geurstoffen in de producten niet bekend, zodat het onmogelijk is om een schatting van de mate van blootstelling te maken.
Wel tonen inhalatiestudies met muizen die het RIVM heeft uitgevoerd aan dat een van vijf onderzochte allergene geurstoffen een ongewenst effect op het immuunsysteem van de luchtwegen lijkt te hebben. Of dat ook een risico vormt voor de consument is nog niet duidelijk. Daarnaast zijn er geringe aanwijzingen dat mensen die tijdens hun werk langdurig allergene geurstoffen inademen allergische luchtwegklachten ontwikkelen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-09-23 )