|   print

Immune effects of probiotics in humans. Evaluation of efficacy and safety
[ Immuuneffecten van probiotica in mensen. Evaluatie van werkzaamheid en veiligheid ]
 
Ezendam J, van Loveren H

59 p in English   2007

RIVM rapport 340320007
download pdf (318Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
There is currently insufficient scientific evidence demonstrating that probiotics can have beneficial effects on the immune system. The safety of these products also has not been demonstrated scientifically.
The number of commercially available products that contain probiotics, such as food supplements, dairy products and infant formulas, is steadily increasing. Although probiotics are claimed to have positive effects on gut microflora and immune resistance and to prevent allergies, most of these effects are not based on scientific evidence.
The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) conducted a literature study aimed at assessing the efficacy and safety of probiotics. The effects of probiotics, for example, on constipation or diarrhea, are currently subjects of extensive investigation. This literature study focuses on the effects of probiotics on the immune system, as determined from human clinical trials. No or insufficient evidence was found for supporting the claims that probiotics are effective in treating hay fever, rheumatoid arthritis or Crohn's disease. In contrast, data are available on the beneficial effects of certain probiotics on immune resistance, atopic eczema and the chronic inflammatory bowel disease, ulcerative colitis. However, more research is needed to substantiate these effects scientifically. The best substantiated evidence for positive effects of probiotics is currently available for two intestinal disorders, diarrhea caused by antibiotics and 'pouchitis' (a complication that can occur after surgery of colitis patients).
Little information is available on the possible adverse effects that can occur when people consume these products. A recent publication reported that probiotics induced an unwanted stimulation of the immune system in infants.
It is recommended that both the safety and efficacy of these products should be closely investigated.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Er is momenteel onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat probiotica een positief effect hebben op het immuunsysteem. Evenmin is wetenschappelijk bewezen dat gebruik van dit type product veilig is.
Er komen steeds meer producten op de markt die probiotica bevatten, zoals voedingssupplementen, zuiveldrankjes en zuigelingenvoeding. Van probiotica wordt beweerd dat ze een positief effect kunnen hebben op de darmflora, op de weerstand en dat ze allergieen kunnen voorkomen. De meeste van deze geclaimde effecten zijn echter niet wetenschappelijk onderbouwd.
Om de werkzaamheid en veiligheid van probiotica in kaart te brengen heeft het RIVM een literatuurstudie uitgevoerd. Momenteel vindt veel onderzoek plaats naar de effecten van probiotica, bijvoorbeeld bij obstipatie of diarree. In deze studie ligt de nadruk op effecten op het immuunsysteem, ontleend aan klinische studies bij mensen.
Uit het onderzoek is gebleken dat er geen of onvoldoende bewijs is dat probiotica helpen bij hooikoorts, reuma of de ziekte van Crohn. Er zijn gegevens bekend over positieve effecten van sommige probiotica op de weerstand, atopisch eczeem en de chronische darmontsteking ulceratieve colitis. Meer onderzoek is nodig om deze effecten met wetenschappelijke bewijzen te staven. Het beste onderbouwd is momenteel de positieve uitwerking van probiotica bij twee darmaandoeningen, te weten diarree veroorzaakt door antibiotica en 'pouchitis' (een complicatie die optreedt nadat patienten met colitis zijn geopereerd).
Er is nog weinig bekend over mogelijke negatieve effecten als mensen dit soort producten consumeren. Een recente publicatie heeft aangetoond dat gebruik van probiotica bij zuigelingen tot een ongewenste stimulatie van het immuunsysteem kan leiden.
Het is aan te bevelen om zowel de veiligheid of werkzaamheid van dit soort producten nader te onderzoeken.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-05-30 )